Använder jag Office 365 efter tjänstuppgraderingen?

Tjänstuppgraderingen är klar, så alla använder nu efter tjänstuppgraderingen.

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business