Ändra en färgbild till svartvit

  1. Markera bilden som du vill arbeta med och klicka på Redigera bilder i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Format.
  2. Klicka på Färg under Redigera med de här verktygen i åtgärdsfönstret (åtgärdsfönster: Ett fönster i ett Office-program som tillhandahåller vanliga kommandon. Dess placering och storlek gör att du kan använda dessa kommandon samtidigt som du arbetar med filerna.)Redigera bilder.
  3. Skriv -100  i textrutan för Mättnad-inställningar eller flytta skjutreglaget ända ut till vänster.

 Obs!   Du kan ångra en redigering genom att klicka på kommandot ÅngraRedigera-menyn. Ändringarna i bilderna sparas inte förrän du uttryckligen sparar dem.