Välj faktureringsland/-region:
Verifiera att du är behörig att delta som myndighetsorganisation. Du måste skriva under ett avtal och intyga att du är en behörig kund. Microsoft förbehåller sig rätten att verifiera behörighet när som helst och upphäva tjänsten för kunder som inte uppfyller kraven.
En myndighetsorganisation är vanligtvis (a) en myndighet, ett departement eller någon annan form av statlig eller kommunal myndighet eller (b) ett län, landsting, ort, stad, kommun eller annan myndighetsform som fastställts enligt lag i det land eller den region där kunden finns, och som ligger inom detta lands jurisdiktion och geografiska gränser eller (c) någon annan juridisk person i kundens land eller region med uttalad behörighet enligt landets lag att ingå avtal å statens vägnar. Läs mer detaljerad information om behörighetskrav för ditt land.
Exchange Online
(Abonnemang 1)
Exchange Online
(Abonnemang 2)
Office 365
abonnemang E1 ( pris för myndigheter)
Office 365
abonnemang E3 ( pris för myndigheter)
Pris exklusive moms.
{XChOnlineP1|price}
användare/månad
{XChOnlineP2|price}
användare/månad
{O365E1|price}
användare/månad
{O365G3|price}
användare/månad
E-post i affärsklass:
Få professionell e-post,1 delade kalendrar, 50 GB lagringsutrymme per användare och möjlighet att använda ditt eget domännamn.
{XChOnlineP1|hostedEmail} {XChOnlineP2|hostedEmail} {O365E1|hostedEmail} {O365G3|hostedEmail}
Skydd mot skräppost och skadlig kod:
Premiumskydd mot skadlig kod samt ett skräppostfilter.
{XChOnlineP1|spamVirusProtection} {XChOnlineP2|spamVirusProtection} {O365E1|spamVirusProtection} {O365G3|spamVirusProtection}
Active Directory-integrering:
Hantera användarnas autentiseringsuppgifter och behörigheter. Enkel inloggning och synkronisering med Active Directory.
{XChOnlineP1|activeDirIntegration} {XChOnlineP2|activeDirIntegration} {O365E1|activeDirIntegration} {O365G3|activeDirIntegration}
Community-support och telefonsupport:
Webbsupport och telefonsupport dygnet runt.
{XChOnlineP1|phoneSupport} {XChOnlineP2|phoneSupport} {O365E1|phoneSupport} {O365G3|phoneSupport}
Garanterad tillgänglighet på 99,9 procent:
Du kan tryggt lita på att dina tjänster alltid är tillgängliga tack vare ett serviceavtal med en ekonomisk garanti som garanterar 99,9 procents tillgänglighet.
{XChOnlineP1|financiallyBacked} {XChOnlineP2|financiallyBacked} {O365E1|financiallyBacked} {O365G3|financiallyBacked}
Avancerad e-post:
Funktioner för arkivering och bevarande av juridiska skäl plus ett obegränsat lagringsutrymme.
{XChOnlineP1|advancedEmail} {XChOnlineP2|advancedEmail} {O365E1|advancedEmail} {O365G3|advancedEmail}
Webbkonferenser:
Håll möten via webben med HD-video, skärmdelning och snabbmeddelanden.
{XChOnlineP1|webConf} {XChOnlineP2|webConf} {O365E1|webConf} {O365G3|webConf}
Fillagring och fildelning:
OneDrive för företag ger varje användare 1 TB eget lagringsutrymme i molnet som de kan använda oavsett var de är och synkronisera2 med datorn. Dela filer internt och externt och bestäm vem som får visa och redigera filerna.
{XChOnlineP1|simpleFileSharing} {XChOnlineP2|simpleFileSharing} {O365E1|simpleFileSharing} {O365G3|simpleFileSharing}
Intranätplatser för arbetsgrupper:
Organisationens arbetsgrupper kan samarbeta på SharePoint-webbplatser med anpassningsbara säkerhetsinställningar.
{XChOnlineP1|teamIntranet} {XChOnlineP2|teamIntranet} {O365E1|teamIntranet} {O365G3|teamIntranet}
Mobilappar:
Få åtkomst till, redigera och visa dokument i Word, Excel och PowerPoint på iPad, iPhone, Android-telefoner och Windows-telefoner. Använd apparna OneNote, OWA, Lync Mobile och SharePoint Newsfeed på de flesta enheterna.3
{XChOnlineP1|officeMobile4iPhone} {XChOnlineP2|officeMobile4iPhone} {O365E1|officeMobile4iPhone} {O365G3|officeMobile4iPhone}
Office-program:
Prenumeration på Office för upp till 5 PC-datorer/Windows-surfplattor/Mac-datorer per användare.
{XChOnlineP1|officeApps} {XChOnlineP2|officeApps} {O365E1|officeApps} {O365G3|officeApps}
Skrivbordsversioner av:
Word Excel PowerPoint Outlook
Publisher Access Lync OneNote
Avancerad röstfunktion:
Stöd för värdbaserade röstmeddelanden med automatisk dirigering.
{XChOnlineP1|advancedVoice} {XChOnlineP2|advancedVoice} {O365E1|advancedVoice} {O365G3|advancedVoice}
eDiscovery Center:
Verktyg för regelefterlevnad. Sök på alla SharePoint-webbplatser och i alla Exchange-postlådor.
{XChOnlineP1|eDiscoveryCenter} {XChOnlineP2|eDiscoveryCenter} {O365E1|eDiscoveryCenter} {O365G3|eDiscoveryCenter}
Prenumerationer som inte omfattar skrivbordsversionen av Office fungerar med den senaste versionen av Office, Office 2010, Office 2007 (med en något begränsad funktionalitet), Office 2011 för Mac och Office 2008 för Mac.
1 Användare kan ansluta följande versioner av Outlook till den värdbaserade e-posten så att de kan använda det funktionsrika och välbekanta klientprogrammet: den senaste versionen av Outlook, Outlook 2010, Outlook 2007 (med en något begränsad funktionalitet), Outlook 2011 för Mac och Outlook 2008 för Mac.
2 OneDrive för företag-synkroniseringsklienten är tillgänglig med Office 2013 eller med Office 365-prenumerationer med Office 2013-program. Om du inte har Office 2013 finns även en gratis nedladdningsbar version av OneDrive för företag-synkroniseringsklienten.
3 För dessa mobilappar krävs ingen prenumeration, men det kan finnas andra krav. Läs mer.
4 Endast klientprogram och/eller funktioner för Windows-datorer. Går inte att använda på flera enheter.
iPad och iPhone är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.