Lägga till, ändra eller ta bort en fyllning

Med verktyget Fyllningsfärg kan du lägga till en fyllning i alla typer av bilder utom animerade GIF-bilder (animerad GIF: En fil som innehåller en serie GIF-bilder (Graphics Interchange Format) som visas i snabb följd i vissa webbläsare och ger en animeringseffekt.). Sådana ändringar gör du i ett program för redigering av GIF-animeringar, och därefter infogar du bildfilen igen.

  1. Markera bilden (bild: En fil (till exempel en metafil) med grupperade objekt som du kan dela upp och ändra som två eller flera objekt eller en fil som bara är ett objekt (till exempel bitmappar).), figuren (Figurer: En grupp former som är klara att använda och omfattar grundläggande former som rektanglar och cirklar, samt olika linjer och kopplingar, blockpilar, symboler i flödesscheman, stjärnor och banderoller, samt bildtexter.), textrutan (textruta: Ett flyttbar behållare för text eller grafik som du kan ändra storlek på. Använd textrutor om du vill placera flera block med text på en sida eller ge texten en annan orientering än den övriga texten.) eller WordArt-objektet (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalternativ i.) som du vill ändra.
  2. Klicka på pilen vid Fyllningsfärg bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Rita.
  3. Gör något eller några av följande:

VisaLägg till eller ändra en fyllningsfärg

Gör något av följande:

  • Ändra fyllningsfärgen till standardvärdet genom att klicka på Automatisk.
  • Ändra till en färg i färgschemat genom att klicka på någon av färgerna under Automatisk.
  • Ändra till en färg som inte finns i färgschemat genom att klicka på Fler färger. Klicka på den färg du vill använda på fliken Standard eller klicka på fliken Anpassad om du vill blanda en egen färg.

VisaLägg till eller ändra en tonings-, mönster-, struktur- eller bildfyllning

  1. Klicka på Fyllningseffekter, och klicka sedan på någon av flikarna Toning, Struktur, Bildobjekt eller Mönster.
  2. Markera de alternativ du vill ha.

VisaTa bort en fyllning

  • Klicka på Ingen fyllning.

 Obs!   Du kan också ange att fyllningen ska stämma överens med bakgrunden. Klicka på Färger och linjerFormat-menyn. Klicka i rutan Färg under Fyllning, och klicka sedan på Bakgrund.

 
 
Gäller:
FrontPage 2003, PowerPoint 2003