Lägga till alternativknappar i formulär

Till skillnad från andra formulärfält visas alternativknappar vanligtvis i grupper, och det går bara att välja knapp i taget.

 1. Klicka på Design Bild av knapp längst ned i dokumentfönstret i vyn Sida.
 2. VisaLägg till alternativknapp

 1. Klicka på den plats i formuläret eller på sidan där du vill lägga till alternativknappen.
 2. Peka på FormulärInfoga-menyn, och klicka sedan på Alternativknapp.

 Obs!   Om du inte har börjat med ett formulär, skapas automatiskt ett formulärområde med knapparna Skicka och Återställ och fältet infogas i detta formulärområde. Om formulärområdet inte skapas automatiskt har standardinställningen ändrats, men du kan återställa den.

VisaHur gör jag?

 1. Klicka först på SidorVerktyg-menyn och sedan på fliken Allmänt.
 2. Leta reda på och markera kryssrutan Omge automatiskt formulärfält i ett formulär.
 1. Skriv en etikett bredvid alternativknappen.
 2. Du kan ange om besökarna ska markera knappen genom att klicka på själva knappen eller på dess etikett.

VisaHur gör jag?

 1. Markera texten och alternativknappen.
 2. Peka på FormulärInfoga-menyn, och klicka sedan på Etikett.

VisaAnge egenskaper för en alternativknapp

 1. Dubbelklicka på alternativknappen. Dialogrutan Egenskaper för alternativknapp öppnas.
 2. Skriv ett unikt namn som identifierar gruppen som alternativknappen hör till i rutan Gruppnamn.

 Obs!    Du måste ge alla knapparna i gruppen samma namn.

 1. Skriv ett värde som ska kopplas till fältet i rutan Värde.

 Obs!   Du måste ge alla knappar i gruppen olika värden.

Om alternativknappen markeras av en besökare, returneras värdet i formulärresultatet samt visas på standardbekräftelsesidan.

 1. Klicka på Markerad bredvid Starttillstånd om du vill att alternativknappen ska vara markerad som standard när besökarna öppnar formuläret.
 2. Klicka på knappen Format när du vill få fram andra formateringsalternativ för formuläret med hjälp av överlappande formatmallar (CSS (cascading style sheet): Överlappande formatmallar är deklarationer, antingen inbäddade i en webbsida eller lagrade i en separat CSS-fil, som länkats till en webbsida och som anger utseendet för specifika HTML-element.) som en infogad formatmall (infogad formatmall: En metod att använda CSS-dokumentegenskaper och -värden på ett objekt på en sida, till exempel en tabell. Du kan använda den här metoden även om sidan inte är länkad till en extern formatmall eller innehåller en inbäddad formatmall.).
 
 
Gäller:
FrontPage 2003