Exchange Server 2013

Exchange Server 2013

Arbeta smartare, var du än är, med e-post i företagsklass på dina egna servrar.
Visa licensieringsalternativ Prova nu*
*Hämta en gratis 180-dagars utvärderingsversion av Exchange Server 2013.
 • Få e-post, kalendrar och kontakter i företagsklass till datorn, telefonen och webbläsaren. Med en optimerad metod för hög tillgänglighet och katastrofåterställning kan du uppnå högre tillförlitlighet och minska komplexiteten, samtidigt som du skyddar känslig och konfidentiell information.

  Alltid på

  Exchange Server 2013 hjälper dig att se till att kommunikationsmöjligheterna alltid är tillgängliga samtidigt som du har kontrollen.

  Alltid på
  Peka om du vill förstora bilden
  • Byggblockmodellen i Exchange förenklar distribution oavsett omfattning, standardiserar hög tillgänglighet och belastningsutjämning, samt förbättrar interoperabiliteten mellan versioner.
  • Bättre drifttid genom kortare redundanstider och stöd för flera databaser per volym.
  • En inbyggd lösning för övervakning och hanterad tillgänglighet ger självåterställande funktioner för automatisk återställning efter fel.
  • Enklare alternativ för belastningsutjämning förbättrar flexibiliteten och skalbarheten samtidigt som kostnaderna sänks.
  • Sänk lagringskostnaderna genom att använda större och billigare diskar.

  Säker och kompatibel

  Integrerade funktioner som förenklar regelefterlevnad och minskar identifieringskostnaderna.

  Säker och kompatibel
  Peka om du vill förstora bilden
  • Skydd mot dataförlust (DLP) ger funktioner som förhindrar att användarna skickar känslig information till obehöriga personer av misstag, samtidigt som de får information om interna regelefterlevnadsprinciper.
  • Ha alla viktiga data på en plats genom att ge användarna ett lokalt arkiv med en inbyggd och väl integrerad användarupplevelse.
  • Kör lokal e-dataidentifiering på Exchange-, SharePoint- och Lync-data från samma gränssnitt via eDiscovery Center.*
  • Principer för mobila enheter gör det möjligt att skapa listor över godkända mobila enheter, införa obligatoriskt PIN-lås och ta bort konfidentiella företagsdata från förlorade telefoner.

  Lätt att distribuera och underhålla

  Exchange Server 2013 erbjuder flexibla distributionsalternativ och kräver mindre tid för hantering av meddelandesystemen.

  Lätt att distribuera och underhålla
  Peka om du vill förstora bilden
  • Förenkla distribution med anpassade instruktioner för att installera eller uppgradera till Exchange.
  • Hantera organisationen på ett effektivt sätt med Exchange Administrationscenter, som är ett lättanvänt webbaserat gränssnitt.
  • Delegera behörighet till specialistanvändare baserat på jobbfunktion, till exempel e-dataidentifiering för regelefterlevnadsansvariga, utan att ge dem tillgång till hela hanteringsgränssnittet för Exchange.
  • Migrera till molnet på dina villkor med fullständig flexibilitet i distributionen, oavsett om du distribuerar lokalt, i molnet eller i en kombination av dessa.
  *Körning av e-dataidentifiering på Exchange, Lync och SharePoint från eDiscovery Center kräver SharePoint Server 2013. Exchange Administrationscenter i Exchange Server ger endast e-dataidentifieringsfunktioner för Exchange-data.
 • Mer information

Hitta information för: IT-tekniker|Partner