• Licensiering av Exchange Server 2013

  Läs om de olika licensieringsalternativen för Exchange Server 2013. Om du vill ha information om kraven för de olika licenserna kan du läsa Krav för Exchange Server 2013.

  Serverlicenser

  Med den här licenstypen måste en licens tilldelas för varje förekomst av serverprogramvaran som körs. Det finns två serverversioner:
  • Standard: utformad för postlådebehoven hos små till medelstora organisationer. Även lämplig för andra roller än postlådehantering i större Exchange-distributioner. Den här versionen har funktioner för 1 till 5 postlådedatabaser.
  • Enterprise: utformad för större organisationer som kan behöva ett större antal postlådedatabaser. Den här versionen har funktioner för 1 till 100 postlådedatabaser. (För att kunna använda 100 postlådor måste du ha installerat kumulativ uppdatering 2 för Exchange Server 2013 RTM. Läs mer.

  Klientåtkomstlicenser

  Med den här licenstypen krävs en klientåtkomstlicens för varje användare eller enhet som har åtkomst till serverprogramvaran. Det finns två typer av klientåtkomstlicenser för Exchange, som båda finns tillgängliga för bägge versioner av servern:
  • Standard: utformad för att hjälpa användarna arbeta mer produktivt från i princip alla plattformar, webbläsare och mobila enheter, med nya funktioner i Exchange Server 2013 som underlättar hanteringen av stora mängder kommunikation och minskar supportkostnaderna. För att klientåtkomsten Standard ska kunna aktiveras för en användare måste användaren ha licensierats med klientåtkomstlicensen Standard.
  • Enterprise: utformad för att organisationer ska kunna minska kostnaderna för och förenkla arbetet med att möta efterlevnadskrav med nya integrerade arkiveringsfunktioner och funktioner för informationsskydd, samtidigt som du får hjälp med att minska kostnaderna genom att ersätta befintliga röstbrevlådesystem med Unified Messaging. Klientåtkomstlicensen Enterprise säljs som ett tillägg till klientåtkomstlicensen Standard, och för att aktivera funktionerna från Enterprise måste användaren ha licensierats med både en Standard- och en Enterprise-licens.
  I följande tabell ges en detaljerad översikt över funktionerna för varje klientåtkomstlicens
  Funktion
  Klientåtkomstlicensen Standard
  Klientåtkomstlicensen Standard plus Enterprise*
  E-post, kalender, kontakter och uppgifter Ja Ja
  Outlook Web App (funktioner för Internet Explorer, Firefox, Chrome och Safari) Ja Ja
  Funktionsrik Outlook-inkorg, med förbättrad konversationsvy och E-posttips Ja Ja
  Program för Outlook och Outlook Web App Ja Ja
  Webbplatspostlådor** Ja Ja
  Funktioner för rollbaserad behörighet (RBAC) Ja Ja
  Extern kalenderdelning Ja Ja
  Mobila hanteringsprinciper för Exchange ActiveSync Standard Avancerade
  Journalföring Per databas Per användare/distributionslista
  Dekryptering av journaler Nej Ja
  Unified Messaging Nej Ja
  Bevarandeprinciper Standard Anpassat
  Lokal arkivering** Nej Ja
  Sökning i flera postlådor Ja Ja
  Håll på plats Nej Ja
  DLP (skydd mot dataförluster)** Nej Ja
  IPC (Information Protection and Control): transportskyddsregler, Outlook-skyddsregler, IRM-sökning (Information Rights Management) Nej Ja

  * Klientåtkomstlicensen Exchange Enterprise finns tillgänglig i två varianter: med eller utan tjänster. I klientåtkomstlicensen Enterprise med tjänster ingår även Exchange Online Protection (skyddstjänst för virus och skräppost), plus det molnbaserade skyddet mot dataförluster i Office 365. Observera att om du köper någon av klientåtkomstlicenserna Standard eller Enterprise utan tjänster, så kan du även köpa Exchange Online Protection som fristående abonnemang. Skyddstjänsterna mot dataförluster i Office 365 är inte tillgängliga som fristående abonnemang.

  ** För de här funktionerna krävs specifika Outlook-versioner. Läs mer.

 • Mer information

Hitta information för: IT-tekniker|Partner