Jämföra versioner av Exchange Server

Följande tabell innehåller nya och förbättrade funktioner i Exchange Server 2013 jämfört med tidigare versioner.

Exchange Server 2007
Exchange Server 2010
Exchange Server 2013
Visa licensieringsalternativ
Behålla kontrollen
Förenklad administration: Använd ett enda webbgränssnitt med Exchange Administration Center för alla Exchange-tjänster, både lokala och online.
Robusta och flexibla kommandoradsverktyg: Minska komplexiteten genom att använda PowerShell-skript.
Stora postlådor till låg kostnad: Du får stöd för större postlådor samtidigt som du kan använda lagringsutrymme som kostar mindre.
Rollbaserad administration: Använd roller för att styra åtkomst och delegera uppgifter.
Molnet på dina villkor: Med en hybriddistribution kan du distribuera postlådor lokalt eller online, eller på båda platser samtidigt.
Hanterad tillgänglighet: En integrerad lösning med hög tillgänglighet ger möjlighet till övervakning och hantering av tillgänglighet till tjänster mellan slutpunkterna i alla roller och tjänster.
Gör mer på valfri enhet
Mobil e-post: Du kommer åt mobil e-post på det sätt som du själv önskar.
Outlook Web App: Du får tillgång till webbaserad e-post med åtkomst från smartphones, surfplattor och webbläsare.
Optimerat för pekfunktioner: Du kan använda e-posten med pekfunktioner eller musen.
Röstmeddelanden i en samlad inkorg: Kontrollera och prioritera röstmeddelanden på ett snabbare sätt med textförhandsgranskning.
Hantera överbelastning av inkorgen: Du kan enklare navigera i e-posten tack vare konversationsvyn, undvika felskickade meddelanden med E-posttips samt skapa bättre ordning med den inbyggda skriv- och svarsfunktionen.
Stöd för program: Du kan enkelt skapa program för Outlook och Outlook Web App med webbteknik och sedan styra och distribuera dem i Exchange.
SharePoint-integrering Du kommer åt projektinformation i SharePoint och Exchange direkt från Outlook med hjälp av webbplatspostlådor*.
Skydda organisationen
Skydd mot skräppost och skadlig programvara: Flera integreringspunkter ger skydd åt dina data och meddelanden.
Skydda företagsinformation: Skydda data med varningar, meddelandeblockering, kryptering och IRM (Information Rights Management).
DLP (Data Loss Prevention): Använd de inbyggda DLP-reglerna för att identifiera, övervaka och skydda känslig information och för att meddela användarna om policyavvikelser innan e-postmeddelanden skickas.
Arkivering och bevarande på plats: Bevara data automatiskt baserat på policyer och verksamhetskrav, och lagra äldre innehåll i ett arkiv på plats, vilket gör att du kan upprätthålla efterlevnaden.
Hantera e-dataidentifiering: Använd ett enda gränssnitt* för att söka i Exchange-postlådor, på SharePoint-webbplatser och i Lync-konversationer.
  • = ingår inte
  • = delvis
  • = fullständigt
* Kräver de senaste versionerna av Exchange och SharePoint.
Hitta information för: IT-tekniker|Partner