De bästa funktionerna i Exchange

 • Öka användarnas produktivitet och skydda organisationen, samtidigt som du behåller den kontroll som du behöver .

  Behåll kontrollen

  I Exchange kan du anpassa lösningen efter de egna behoven så att du alltid har tillgång till kommunikationsfunktionerna. Dessutom behåller du kontrollen på egna villkor – online och lokalt eller på båda platser samtidigt.

  Exchange Administration Center

  Gå över till molnet på egna villkor. Exchange innehåller flexibla alternativ för övergång till molnet, oavsett om det handlar om direkt övergång på en dag eller hantering av en hybriddistribution med postlådor både lokalt och online. Begränsa störningar hos användarna genom smidig överföring av postlådor mellan miljöerna och låt användarna dela kalendrar och schemalägga möten, oavsett i vilken miljö de har sina postlådor. Pröva på kommande förbättringar i molnet med stöd för förhandsgranskning av uppgraderingar.

  Minska tiden du ägnar åt hantering samtidigt som du behåller kontrollen. Hantera kraftfulla funktioner som DLP (Data Loss Prevention) och webbplatspostlådor i Exchange Administration Center – ett samlat webbaserat administrationsgränssnitt som är enkelt att använda. Rollbaserad åtkomstkontroll gör att supporttekniker och IT-drifttekniker kan utföra särskilda uppgifter utan att det krävs fullständig administratörsbehörighet. Den anpassade och intuitiva administrationen hjälper dig att hantera Exchange på ett effektivt sätt, förenklar delegeringen av uppgifter och gör att du kan ägna dig åt utveckling av verksamheten.

  Förvara viktiga data på en enda plats med hjälp av arkivering, stora postlådor och bevarandepolicyer i Exchange. När du tillhandahåller stora postlådor åt dina användare ger du dem samtidigt möjligheten att bevara all e-post i sina primära postlådor eller meddelanden till ett arkiv på plats. De flexibla och kraftfulla bevarandepolicyerna ger dig kontroll över lagringen och efterlevnadskraven, samtidigt som användarna inte hindras i sitt arbete.

  Gör mer på valfri enhet

  I Exchange kan användarna arbeta effektivare eftersom de får hjälp att hantera ständigt ökande kommunikation på fler enheter. Det gör även att de kan arbeta effektivare i grupper.

  Outlook Web App

  Ge användarna inkorgar som är både intuitiva och pekbaserade. Nu kan du få mer gjort oavsett var du befinner dig, tack vare en välordnad inkorg med fokus på relevant och viktig information.

  Hjälp användarna att arbeta effektivare tillsammans i grupper och projekt. Webbplatspostlådor* gör att användarna kan samarbeta i projekt, snabbt komma igång i grupper som de går med i, och enkelt dela med sig av information. Samtidig redigering, dokumentlagring och versionshantering ingår i SharePoint, medan meddelanden hanteras i Exchange. Detta ger en komplett uppsättning funktioner, inklusive dokumentåtkomst.

  Anpassa Exchange genom att integrera webbaserade program för Outlook och Outlook Web App. Hjälp användarna att ägna mindre tid åt att växla mellan program och ge dem kraftfullare kommunikationsmöjligheter genom att använda an tilläggsmodell som underlättar plugin-åtkomst till webbaserade program i både Outlook och Outlook Web App. Med enkel inloggning till flera program kan du minska komplexiteten för användarna och ge dem skyddad och auktoriserad åtkomst till enskilda godkända program.

  Skydda organisationen

  Använd Exchange för att skydda företagets kommunikation och känsliga information så att du kan uppfylla företagets och myndigheternas krav på efterlevnad.

  DLP-funktioner (Data Loss Prevention)

  Oskadliggör hoten innan de når fram till företagets nätverk. I Exchange skyddas kommunikationen aktivt med inbyggt skydd mot virus, skräpmeddelanden och nätfiske.

  Skydda känslig information och informera användarna om interna efterlevnadspolicyer. Förhindra att användarna skickar känslig information till obehöriga personer av misstag. Med DLP-funktionerna (Data Loss Prevention) identifieras, övervakas och skyddas känsliga data med hjälp av detaljerad innehållsanalys. Dessutom används Policytips i Outlook för att meddela användarna om policyöverträdelser innan någon känslig information skickas. De inbyggda DLP-policyerna är baserade på regleringar som PII och PCI, och dessutom kan du använda andra nödvändiga policyer i Exchange.

  Låt företagets efterlevnadsansvariga köra e-dataidentifiering på plats i Exchange, SharePoint och Lync via ett enda gränssnitt. Säkerställ efterlevnaden av företagets och myndigheternas efterlevnadskrav genom att använda nya eDiscovery Center* för att identifiera, skapa undantag och analysera organisationens data i Exchange, SharePoint och Lync. Informationen behålls alltid på plats, vilket gör att du slipper hantera separat datalagring.

  * Kräver de senaste versionerna av Exchange och SharePoint.
Hitta information för: IT-tekniker|Partner