Vilken version av Office använder jag?

Du kan använda skärmbilderna och stegen nedan för att visa vilken version av Microsoft Office som är installerad på datorn.

Office 2003

Office 2003 innehåller de textbaserade menyerna i det grå fältet: Arkiv, Redigera, Visa, Infoga, Format, Verktyg, Tabell, Fönster och Hjälp. Här visas Word 2003.

Word 2003 Hjälp, Om

Word 03 Om

  1. Klicka på Hjälp > Om.
  2. Versionen och Service Pack-versionen visas i dialogrutan Om. Produktlicensieringsinformation visas i fältet Detta program är licensierat till.

Överst på sidan Överst på sidan

Office 2007

I Office 2007 introducerades flikar, Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen och en flikmeny. Här visas Word 2007.

Word-alternativ i Word 07

Resurser i Word 2007

  1. Klicka på knappen Microsoft Office Microsoft Office-knappen > Word-alternativ.
  2. Klicka på Resurser i dialogrutan Alternativ. Leta reda på versionen och Service Pack-versionen.

 Anteckning    Om du vill visa licensieringsinformation går du till Resurser och klickar på Om. I dialogrutan Om tittar du vid Detta program är licensierat till.

Överst på sidan Överst på sidan

Office 2010

Fliken Arkiv och Microsoft Office Backstage-vyn introducerades i Office 2010. Här visas Word 2010.

Word 2010 Hjälp

  1. Klicka på Arkiv > Hjälp.
  2. Du hittar versionen under Produkten är aktiverad.

 Anteckning    Du kan läsa om licensiering i Om Microsoft Word.

Överst på sidan Överst på sidan

Office 2013

I den senaste versionen Office används fortfarande fliken Arkiv och vyn Microsoft Office Backstage. Här visas Word 2013.

Word 2013 med Arkiv > fönstret Konto

  1. Klicka på Arkiv > Konto.
  2. Du hittar versionen under Produktinformation.

 Anteckning    Du kan läsa om licensiering i Om Word.

Överst på sidan Överst på sidan

Office 2013 RT

Fliken Arkiv och Microsoft Office Backstage-vyn används även i Office 2013 RT. Här visas Word RT.

Word RT med Arkiv > fönstret Konto

  1. Klicka på Arkiv > Konto.
  2. Du hittar versionen under Produktinformation.

 Anteckning    Du kan läsa om licensiering i Om Word.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2013, Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Excel 2013, InfoPath 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010, Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007, Access 2003, Excel 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Project 2003, Publisher 2003, Visio 2003, Word 2003