Vad är och var finns Backstage-vyn?

När du klickar på fliken Arkiv visas Microsoft Office Backstage-vy. Du använder Backstage-vy när du hanterar dina filer och tillhörande information, t.ex. genom att skapa, spara, söka efter dolda metadata eller personlig information eller genom att ange alternativ. Kortfattat: allt du gör med en fil men inte gör i själva filen.

Fliken Arkiv ersätter Microsoft Office-knappenBild av knapp och Arkiv-menyn i tidigare versioner av Microsoft Office.

Vad vill du veta?


Var finns fliken Arkiv?

Fliken Arkiv är den färgade fliken, till exempel den blå fliken i Microsoft Word 2010, som finns i det övre vänstra hörnet i Microsoft Office 2010-programmen.

Pil som pekar på fliken Arkiv i Word

Överst på sidan Överst på sidan

Vad visas när jag klickar på fliken Arkiv?

När du klickar på fliken Arkiv visas många av de baskommandon som visas när du klickar på Microsoft Office-knappenBild av knapp eller på Arkiv-menyn i tidigare versioner av Microsoft Office, t.ex. Öppna, Spara och Skriv ut.

Kommandon som är tillgängliga när du klickar på fliken Arkiv i Word

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, Visio 2010, Word 2010