Sida 10 av 11FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2010: Skapa ditt första kalkylblad

Förhör dig

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.Om du vill räkna matematik i Excel börjar du med att skriva:

Parenteser

Tal

Ett likhetstecken.


Om du vill lägga till en ny kolumn klickar du i en cell i kolumnen till vänster om där du vill ha den nya kolumnen.

Sant.

Falskt.


Om du vill lägga till en ny rad klickar du i en cell direkt under den position där du vill ha den nya raden.

Sant.

Falskt.


Om du vill ta bort en kolumn eller rad klickar du på den kolumn eller rad du vill ta bort och gör sedan följande:

Trycker på Del.

Går till fliken Start och klickar i gruppen Celler på knappen Format.

Går till fliken Start och klickar i gruppen Celler på knappen Ta bort.


Om du vill skriva ut ett kalkylblad gör du så här:

Klicka på fliken Arkiv.

Högerklicka i en cell.

Klicka på fliken Start.

Du kan skriva i den aktiva cellen.

Sant.

Falskt.

Använd Autosumma om du vill veta medelvärdet.

Sant.

Falskt.

Du vill skriva in veckodagarna. Om du vill att de ska skrivas in automatiskt i Excel skriver du den första dagen, för markören till cellens nedre högra hörn och gör sedan följande:

Väntar till markören visas som ett vitt plustecken.

Högerklickar i cellens nedre högra hörn.

Väntar till markören visas som ett svart plustecken.

På ett kalkylblad måste du börja skriva i cell A1.

Sant.

Falskt.

Om du vill fylla i en talserie, till exempel 2, 4, 6, 8, skriver du det första talet, flyttar markören till det nedre högra hörnet och drar nedåt (eller åt sidan).

Sant.

Falskt.

Sida 10 av 11FÖREGNÄSTA