Sida 7 av 14FÖREGNÄSTA

Ta reda på datum med hjälp av formler

Formel för att beräkna antalet dagar mellan två datum

Bildtext 1 Formel i kalkylbladet
Bildtext 2 Resultat
Bildtext 3 Formel i formelfältet

Anta att dagens datum är den 9 juni 2004. Din semester börjar den 21 augusti 2004 och att du vill ta reda på hur många dagar det är kvar till semestern. Det räknar du ut med hjälp av en enkel formel som du skriver i en tom cell (i det här exemplet i cell B5):

=A3-A2

Det är 73 dagar mellan de två datumen. Du kan använda datumen i formeln eftersom värdena i cell A2 och cell A3 tolkas som datum i Excel på grund av sitt format. De lagras då som serienummer och sedan subtraheras serienumret för 2004-06-09 från serienumret för 2004-08-21: 38220 minus 38147 är lika med 73.

Likhetstecknet (=) anger att detta är en formel. Minustecknet (-) är operatorn som anger att Excel ska subtrahera ett värde från ett annat. A3 och A2 är cellreferenser som refererar till värdena i dessa celler.

Om du vid ett senare tillfälle undrar hur du fick fram det här resultatet kan du granska formeln i formelfältet Formelfält i kalkylbladets övre del när du markerar cellen där resultatet visas. Om du dubbelklickar på cellen visas formeln i cellen.

Obs!     Formelresultatet 73 visas först i datumformat, eftersom värdena i A2 och A3 har datumformat. Under övningssessionen sist i lektionen får du öva på att snabbt formatera om resultatet så att det visas som ett tal.

Sida 7 av 14FÖREGNÄSTA