Ta bort dataanslutningen från ett externt dataområde

  1. Klicka på det kalkylblad som innehåller det externa dataområde (externt dataområde: Ett intervall med data som hämtas till ett kalkylblad, men som har sitt ursprung utanför Excel, till exempel i en databas eller textfil. I Excel kan du formatera datan och använda den i beräkningar, precis som med andra data.) som du vill ta bort dataanslutningen från.
  2. Klicka på pilen bredvid rutan Namn i formelfältet (formelfält: Ett fält överst i Excel-fönstret som du använder för att ange eller redigera värden eller formler i celler eller diagram. I fältet visas det konstanta värde eller formeln som lagras i den aktiva cellen.) och klicka sedan på namnet på det externa dataområde som du vill ta bort dataanslutningen från. Då markeras dataområdet.
  3. Klicka på Bryt länk i gruppen Externa tabelldata på fliken Verktyg. Dataområdet finns kvar och har samma namn, men anslutningen tas bort.
 
 
Gäller:
Excel 2007