Spara en arbetsbok i ett annat filformat

Du kan spara en Microsoft Excel-arbetsbok i filformatet för en tidigare version av Excel, i ett textfilsformat och i andra filformat, till exempel PDF eller XPS. Excel 2010 använder samma XML-baserade filformat som Excel 2007. Du kan även spara alla filformat som du kan öppna i Excel 2010 i det aktuella XML-baserade filformatet. Som standard sparas filer i filformatet .xlsx, men du kan ändra standardfilformat för att spara. Om du använder kommandot Spara som ofta kanske du vill lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst.

En lista över filformat som stöds i Excel 2010 finns i artikeln Filformat som stöds i Excel.

Vad vill du göra?


Spara en Excel 2010-arbetsbok i ett annat filformat

 Viktigt!   Om du sparar en arbetsbok i ett annat filformat än det aktuella Excel-filformatet bevaras inte format och funktioner som är unika för Excel 2010. Mer information finns i artikeln Använda Office Excel 2010 med tidigare versioner av Excel.

 1. Öppna den arbetsbok i Excel som du vill spara för användning i ett annat program.
 2. Klicka på Spara som på fliken Arkiv.
 3. Om du vill spara arbetsboken på en annan plats anger du enheten och platsen i rutorna för filsökväg och mapp.
 4. Acceptera det föreslagna namnet eller skriv ett nytt namn för arbetsboken i rutan Filnamn.
 5. I listan Filformat klickar du på det format som du vet att du kan öppna i det andra programmet.

Om du vill klickar du på pilarna för att rulla till de filformat som inte visas i listan.

 Obs!    Vilka filformat som är tillgängliga varierar beroende på vilken typ av blad som är aktivt (ett arbetsblad, diagramblad eller annan typ av blad).

 Tips!    Mer information om hur du sparar ett arbetsblad i filformaten PDF (.pdf) eller XPS (.xps) finns i artikeln Spara som PDF eller XPS.

Överst på sidan Överst på sidan

Spara ett annat filformat i ett Excel 2007-2010-filformat

Du kan spara filer i valfritt filformat som kan öppnas i Excel 2010 i filformatet för Excel-arbetsböcker (.xlsx). På så sätt kan du använda de nya funktionerna i Excel 2010, till exempel miniatyrdiagram, som inte stöds av andra filformat.

 Obs!   När du sparar en arbetsbok som skapades i en tidigare version av Excel som en Excel 2007-2010-arbetsbok kanske inte alla format och funktioner behålls. Information om Excel 97-2003-funktioner som inte stöds finns i artikeln Använda Office Excel 2010 med tidigare versioner av Excel.

 1. Öppna den fil som du vill spara i det aktuella filformatet.
 2. Klicka på Spara som på fliken Arkiv.
 3. Om du vill spara filen på en annan plats anger du enheten och platsen i rutorna för filsökväg och mapp.
 4. Acceptera det föreslagna namnet eller skriv ett nytt namn för arbetsboken i rutan Filnamn.
 5. Gör något av följande i listan Filformat :
 • Om du sparar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel och arbetsboken innehåller makron som du vill behålla klickar du på Makroaktiverad Excel-arbetsbok (*.xlsm).
 • Om du vill spara arbetsboken som en mall klickar du på Excel-mall (*.xltx).
 • Om du sparar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel och arbetsboken innehåller makron som du vill behålla och du vill spara arbetsboken som en mall klickar du på Makroaktiverad Excel-mall .xltm.
 • Om du vill spara arbetsboken i det aktuella filformatet för Excel-arbetsböcker klickar du på Excel-arbetsbok (*.xlsx).
 • Om du vill spara filen i det nya binära filformatet klickar du på Binär Excel-arbetsbok (*.xslb).
 1. Klicka på Spara.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra standardformatet som används för att spara filer

Du kan ange vilket filformat som ska användas som standard när du sparar en arbetsbok.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.
 2. Klicka på det filformat som du vill använda som standard i rutan Spara filer i följande format under Spara arbetsböcker i kategorin Spara .

Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till kommandot Spara som i verktygsfältet Snabbåtkomst

Kommandot Spara som är inte tillgängligt som en knapp i menyfliksområdet. Om du vill kan du emellertid lägga till kommandot i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 1. Klicka på nedpilen i verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka sedan på Fler kommandon.

Pil i verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Kontrollera att Vanliga kommandon har markerats i rutan Välj kommandon från.
 2. Rulla till knappen Spara som i listrutan och markera den.
 3. Klicka på Lägg till.

 Obs!    I Excel 2010 kan du inte lägga till knappen Spara som i verktygsfältet Snabbåtkomst genom att högerklicka på kommandot Spara som på fliken Arkiv och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Överst på sidan Överst på sidan

Prova Office 2010 i dag!

 
 
Gäller:
Excel 2010