Spara en arbetsbok i ett annat filformat

Du kan spara en Microsoft Office Excel 2007-arbetsbok i ett annat filformat. Du kan spara en arbetsbok i ett tidigare filformat, i textformat och i andra filformat, t.ex. PDF eller XPS. Du kan också spara alla filformat som kan öppnas i Office Excel 2007 som en Excel 2007-arbetsbok. Som standard sparas filer i Excel 2007 i filformatet .xlsx, men du kan ändra standardinställningen om du vill.

Om du ofta använder kommandot Spara som kan du lägga till kommandot i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Vad vill du göra?


Spara en Excel 2007-arbetsbok i ett annat filformat

 Viktigt!   Om du sparar en arbetsbok i ett annat filformat än Excel 2007-formatet bevaras inte Excel 2007-specifika format och funktioner. Mer information finns i avsnittet Formatering och funktioner som inte överförs vid filkonvertering i Excel.

 1. Öppna den arbetsbok som du vill spara och använda i ett annat program.
 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av knapp och sedan på Spara som.
 1. Acceptera det föreslagna namnet eller skriv ett nytt namn för arbetsboken i rutan Filnamn.
 2. Klicka på ett filformat i listan Filformat som du vet att du kan öppna i det andra programmet.

Vilka filformat som är tillgängliga beror på vilken typ av blad som är aktivt (ett kalkylblad (kalkylblad: Det grundläggande dokument som du använder i Excel för att lagra och arbeta med data. Ett kalkylblad består av celler som har ordnats i kolumner och rader och det är alltid en del av en arbetsbok.), diagramblad (diagramblad: Ett blad i en arbetsbok som endast innehåller ett diagram. Ett diagramblad är bra när du vill visa ett diagram eller en pivotdiagramrapport separat från kalkylbladsdata eller en pivottabell.) eller en annan typ av blad). Information om vilka filformat som stöds finns i avsnittet Filformat som stöds i Excel.

 Tips!   Om det behövs klickar du på pilarna för att bläddra till filformat som inte syns i listan.

 1. Klicka på Spara.

Överst på sidan Överst på sidan

Spara en fil i Excel 2007-formatet

Du kan spara filer i valfritt filformat som kan öppnas i Excel 2007 i filformatet för Excel-arbetsböcker (.xlsx). På så sätt kan du använda de nya funktionerna i Excel 2007, t.ex. det större rutnätet, som inte stöds av andra filformat.

 Obs!   Alla format och funktioner kanske inte bevaras om du sparar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel som en Excel 2007-arbetsbok. Information om funktioner i Excel 97-2003 som inte stöds finns i avsnittet Excel 97-2003-funktioner som inte stöds i Office Excel 2007.

 1. Öppna den arbetsbok som du vill spara som en Excel 2007-arbetsbok.
 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av knapp och sedan på Spara som.
 1. Acceptera det föreslagna namnet eller skriv ett nytt namn för arbetsboken i rutan Filnamn.
 2. Gör något av följande i listan Filformat:
  • Klicka på .xlsm om du sparar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel och arbetsboken innehåller makron som du vill bevara.
  • Klicka på .xltx om du vill spara arbetsboken som en mall.
  • Klicka på .xltm. om du sparar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel, om arbetsboken innehåller makron som du vill bevara och om du vill spara arbetsboken som en mall.
  • Klicka på .xlsx om du vill spara arbetsboken i det senaste Excel-arbetsboksformatet.
  • Klicka på .xslb om du vill spara filen i det nya binära filformatet.

Mer information om filformat finns i avsnittet Filformat som stöds i Excel.

 1. Klicka på Spara.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra standardformatet som används för att spara filer

Du kan ange vilket filformat som ska användas som standard när du sparar en arbetsbok.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av knapp och sedan på Excel-alternativ.
 1. Klicka på det filformat som du vill använda som standard i rutan Spara filer i följande format under Spara arbetsböcker i kategorin Spara.

Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till kommandot Spara som i verktygsfältet Snabbåtkomst

Kommandot Spara som är inte tillgängligt som en knapp i menyfliksområdet i Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Om du vill kan du emellertid lägga till kommandot i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av knapp.
 2. Högerklicka på Spara som och klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2007