Spara en arbetsbok i ett annat filformat

För det mesta vill du antagligen spara dina arbetsböcker i det nuvarande formatet XLSX. Men ibland kan du behöva spara arbetsboken i ett annat format, till exempel i ett format från en tidigare version av Excel, en textfil, eller en PDF- eller XPS-fil. Tänk på att när du sparar arbetsboken i ett annat format kan viss formatering eller information i arbetsboken gå förlorad.

En lista över filformat (kallas även filtyper) som du kan öppna eller spara i Excel 2013 finns i avsnittet Filformat som stöds i Excel i slutet av den här artikeln.

  1. Öppna den arbetsbok som du vill spara.
  2. Klicka på Arkiv > Spara som.

Alternativet Spara som på fliken Arkiv

  1. Välj en plats där arbetsboken ska sparas under Platser. Välj till exempel OneDrive om du vill spara arbetsboken på din webbplats eller Dator om du vill spara den i en lokal mapp, t.ex. Dokument.

Välj en plats

  1. Gå till den plats du vill använda i dialogrutan Spara som.

Dialogrutan Spara som

  1. Klicka på önskat format i listan Filformat. Klicka på pilarna för att bläddra till filformat som inte visas i listan.

 Anteckning    Vilka filformat som visas beror på vilken typ av blad som är det aktiva bladet i arbetsboken (ett kalkylblad, diagramblad eller annan typ av blad).

  1. Acceptera det föreslagna namnet eller skriv ett nytt namn för arbetsboken i rutan Filnamn.

Konvertera en arbetsbok från Excel 97-2003 till det nuvarande formatet

Om du har öppnat en Excel 97-2003-arbetsbok men inte behöver använda det formatet i fortsättningen, kan du konvertera arbetsboken till det nuvarande formatet XLSX.

  1. Klicka på Arkiv > Info.
  2. Klicka på Konvertera .

Knappen Konvertera

Filformat som stöds i Excel

I Excel 2013 kan du öppna och spara filer i följande filformat:Excel-filformat

Format Filnamnstillägg Beskrivning
Excel-arbetsbok XLSX Det XML-baserade filformatet som är standard för Excel 2007-2013. Kan inte lagra VBA-makrokod (Microsoft Visual Basic for Applications) eller makroblad för Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).
Strikt Open XML-kalkylblad XLSX En helt och hållet ISO-kompatibel version av Excel-arbetsboksformatet XLSX.
Excel-arbetsbok (kod) XLSM Det XML-baserade och makroaktiverade filformatet för Excel 2007-2013. Lagrar VAB-makrokod och makroblad för Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).
Binär Excel-arbetsbok XLSB Det binära filformatet (BIFF12) för Excel 2007-2013.
Mall XLTX Standardfilformatet för en Excel-mall i Excel 2007-2013. Kan inte lagra VBA-makrokod eller makroblad för Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).
Mall (kod) XLTM Det makroaktiverade filformatet för en Excel-mall i Excel 2007-2013. Lagrar VBA-makrokod och makroblad för Excel 4.0 (.xlm).
Excel 97 - Excel 2003-arbetsbok XLS Binärt filformat för Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).
Excel 97- Excel 2003-mall XLT Binärt Excel 97 - Excel 2003-filformat (BIFF8) för en Excel-mall.
Microsoft Excel 5.0/95 arbetsbok XLS Binärt Excel 5.0/95-filformat (BIFF5).
XML-kalkylblad 2003 XML XML-kalkylblad 2003 (XMLSS).
XML-data XML XML-dataformat.
Excel-tillägg XLAM Det XML-baserade och makroaktiverade tilläggsformatet för Excel 2007-2013. Ett tillägg är ett extra program som kör ytterligare kod. Stöder användandet av VBA-projekt och makroblad för Excel 4.0 (.xlm).
Excel 97-2003-tillägg XLA Excel 97-2003-tillägg är ett extra program som har utformats för att köra ytterligare kod. Programmet har stöd för VBA-projekt.
Excel 4.0-arbetsbok XLW Ett Excel 4.0-filformat som bara sparar kalkylblad, diagramblad och makroblad. Du kan öppna en arbetsbok i det här filformatet i Excel 2013, men du kan inte spara en Excel-fil i det här filformatet.

Textfilformat

Format Filnamnstillägg Beskrivning
Formaterad text (blankstegsavgränsad) PRN Blankstegsavgränsat Lotus-format. Sparar endast det aktiva bladet.
Text (tabbavgränsad) TXT Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i ett annat Microsoft Windows-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.
Text (Macintosh) TXT Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i ett Macintosh-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.
Text (MS-DOS) TXT Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i operativsystemet MS-DOS och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.
Unicode-text TXT Sparar en arbetsbok som Unicode-text, en teckenkodningsstandard som utvecklats av Unicode Consortium.
CSV (kommaavgränsad) CSV Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i ett annat Microsoft Windows-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.
CSV (Macintosh) CSV Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i ett Macintosh-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.
CSV (MS-DOS) CSV Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i operativsystemet MS-DOS och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.
DIF DIF Kompatibilitetsformatet Data Interchange Format. Sparar endast det aktiva bladet.
SYLK SLK Formatet Symbolic Link Format. Sparar endast det aktiva bladet.

 Anteckning    Om du sparar en arbetsbok i något textformat försvinner all formatering.

Andra filformat

Format Filnamnstillägg Beskrivning
DBF 3, DBF 4 DBF dBase III och IV. Du kan öppna filformaten i Excel, men du kan inte spara en Excel-fil i dBase-format
OpenDocument-kalkylblad ODS OpenDocument-kalkylblad. Du kan spara Excel 2010-filer så att de kan öppnas i ett kalkylbladsprogram som använder kalkylbladsformatet OpenDocument, t.ex. Google Docs och OpenOffice.org Calc. Du kan även öppna kalkylblad med ODS-formatet i Excel 2010. Formatering kan gå förlorad när du sparar och öppnar ODS-filer.
PDF PDF PDF (Portable Document Format). Det här filformatet bevarar dokumentens formatering och tillåter fildelning. När en fil med PDF-format visas online eller skrivs ut behåller den det format som du har definierat. Det går inte att ändra data i filen på ett enkelt sätt. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska mångfaldigas med externa tryckmetoder.
XPS-dokument XPS XPS (XML Paper Specification). Det här filformatet bevarar dokumentens formatering och tillåter fildelning. När en fil med XPS-format visas online eller skrivs ut behåller den exakt det format som du har definierat. Det går inte att ändra data i filen på ett enkelt sätt.

Filformat som använder Urklipp

Om du har kopierat data till Urklipp med något av följande filformat kan du klistra in information i Excel med kommandot Klistra in eller Klistra in special (Start > Urklipp > Klistra in).

Format Filnamnstillägg Typ av urklipp
Bild WMF eller EMF

Bilder i Windows Metafile Format (WMF) eller Windows Enhanced Metafile Format (EMF).

 Anteckning    Om du kopierar en WMF-bild från ett annat program, klistras bilden in som en EMF-bild.

Bitmapp BMP Bilder i bitmappsformat (BMP).
Microsoft Excel-filformat XLS Binära filformat för Excel version 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) och Excel 2013 (BIFF12).
SYLK SLK Formatet Symbolic Link Format.
DIF DIF Kompatibilitetsformatet Data Interchange Format.
Text (tabbavgränsad) TXT Tabbavgränsat textformat.
CSV (kommaavgränsad) CSV Kommaavgränsade värden.
Formaterad text (blankstegsavgränsad) RTF Formatet Rich Text Format (RTF). Endast från Excel.
Inbäddat objekt GIF, JPG, DOC, XLS eller BMP Microsoft Excel-objekt, objekt från korrekt registrerade program som stöder OLE 2.0 (OwnerLink), samt bilder eller andra presentationsformat.
Länkat objekt GIF, JPG, DOC, XLS eller BMP OwnerLink, ObjectLink , Link, Picture eller andra format.
Office-ritobjekt EMF Office-ritobjekt eller Office-bilder (Windows Enhanced Metafile Format, EMF).
Text TXT Visningstext, OEM-text.
Enkel webbsidefil MHT, MHTML Enkel webbsidefil (MHT eller MHTML). Det här filformatet integrerar infogad grafik, appletar, länkade dokument och andra objekt som stöds och som refereras till i dokumentet.
Webbsida HTM, HTML

HTML (Hypertext Markup Language).

 Anteckning    När du kopierar text från ett annat program klistras texten in i HTML-format, oavsett originaltextens format.

Filformat som inte stöds i Excel 2013

Följande filformat stöds inte längre. Du kan inte öppna eller spara filer i dessa filformat.

Om du vill arbeta med dina arbetsboksdata i ett program som inte längre stöds, kan du försöka med något av följande:

  • Sök på webben efter ett företag som har filformatkonverterare för format som inte kan öppnas i Excel.
  • Spara arbetsboken i ett annat format som kan öppnas i det andra programmet. Du kan till exempel spara informationen som ett XML-kalkylblad eller ett textformat som det andra programmet också stöder.
Format Filnamnstillägg Typ av urklipp
Excel-diagram XLC Filformaten Excel 2.0, 3.0 samt 2.x
WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4 WK1, WK2, WK3, WK4, WKS Lotus 1-2-3-filformat (alla versioner)
Microsoft Works WKS Microsoft Works-filformat (alla versioner)
DBF 2 DBF DBASE II-filformat
WQ1 WQ1 Quattro Pro för MS-DOS-filformat
WB1, WB3 WB1, WB3 Quattro Pro 5.0 och 7.0 för Windows.
 
 
Gäller:
Excel 2013