Snabbstart: Skapa en arbetsbok

När du skapar en ny arbetsbok, kan du använda en tom arbetsboksmall eller du kan basera arbetsboken på en befintlig mall som redan innehåller vissa data samt den layout och formatering som du vill använda.

Titta på videon

Hur gör jag?

Ikonbild

Klicka på Nytt.

När du gör det öppnas Microsoft Office Backstage-vyn, som gör att kalkylbladet tillfälligt döljs.

Ikonbild

Klicka på Nytt.

Arkiv-menyn

Ikonbild

Klicka på den arbetsboksmall som du vill använda under Tillgängliga mallar.

Alternativ för tillgängliga mallar

Tips    

  1. Om du vill skapa en ny, tom arbetsbok dubbelklickar du på Tom arbetsbok.
  2. Om du vill skapa en arbetsbok som är baserad på en befintlig arbetsbok klickar du på Nytt från befintligt, bläddrar till den plats där arbetsboken som du vill använda finns och klickar sedan på Skapa nytt.
  3. Om du vill skapa en arbetsbok som är baserad på en mall klickar du på Exempelmallar eller Mina mallar och väljer sedan önskad mall.

Nästa steg

Detaljerade anvisningar för hur du skapar en ny arbetsbok finns i avsnittet Skapa en ny arbetsbok.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2010