SLUMP.MELLAN (funktionen SLUMP.MELLAN)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen (funktion: En färdigskriven formel som använder ett eller flera värden, utför en åtgärd och sedan returnerar ett eller flera värden. Du kan använda funktioner för att förenkla och förkorta formler i ett kalkylblad, speciellt de som genomför långa eller komplexa beräkningar.) SLUMP.MELLAN i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett slumpmässigt heltal mellan de tal som du anger. Ett nytt slumptal returneras varje gång kalkylbladet beräknas.

Syntax

SLUMP.MELLAN(nedre; övre)

Syntaxen för funktionen SLUMP.MELLAN har följande argument (argument: Ett värde som tillhandahåller information för en åtgärd, händelse, metod, egenskap, funktion eller procedur.):

  • Nedre    Obligatoriskt. Detta är det minsta heltal som SLUMP.MELLAN kommer att returnera.
  • Övre    Obligatoriskt. Detta är det största heltal som SLUMP.MELLAN kommer att returnera.

Exempel

Exemplet kan vara enklare att förstå om du kopiera det till ett tomt kalkylblad.

VisaHur kopierar jag ett exempel?

  1. Markera exemplet i den här artikeln. Om du kopierar exemplet i Excel Web App ska du kopiera och klistra in en cell i taget.

 Viktigt!   Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

Markera ett exempel i Hjälp

Markera ett exempel i Hjälp
  1. Tryck på CTRL+C.
  2. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.
  3. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V. Om du arbetar i Excel Web App måste du upprepa momentet kopiera och klistra in för varje cell i exemplet.

 Viktigt!   För att exemplet ska fungera ordentligt måste du klistra in det i cell A1 i kalkylbladet.

  1. Du kan växla mellan att visa resultaten och att visa formlerna som ger resultaten genom att trycka på CTRL+` (grav accent). Du kan också gå till fliken Formler i gruppen Formelgranskning och klicka på knappen Visa formler.

När du har kopierat exemplet till ett tomt kalkylblad kan du anpassa det efter dina behov.

 
1
2
3
A B
Formel Beskrivning (resultat)
=SLUMP.MELLAN(1;100) Slumptal mellan 1 och 100 (varierar)
=SLUMP.MELLAN(-1;1) Slumptal mellan -1 och 1 (varierar)
 
 
Gäller:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online för företagsanvändare och små företag, SharePoint Online för stora företag