Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok

Du kan skriva ut kalkylblad och arbetsböcker i Excel ett exemplar i taget, eller flera åt gången. Du kan också skriva ut en del av ett kalkylblad, t.ex. en Excel-tabell.

Artikelinnehåll


Bra att veta innan du skriver ut

 • Innan du skriver ut ett kalkylblad som innehåller stora mängder data eller diagram kan du snabbt anpassa kalkylbladet i vyn Sidlayout för att åstadkomma ett professionellt utseende på det. Här kan du visa och redigera element som marginaler, sidorientering samt sidhuvuden och sidfötter.
 • Kontrollera att informationen syns på skärmen. Om texten eller talen till exempel är för breda för att få plats i en kolumn så visas de som siffertecken (##). Du kan förhindra det genom att öka kolumnbredden.

Lista som formaterats för att visas på skärmen

1  Kolumnstorlek

2  Radstorlek


 Anteckning    Viss formatering, t.ex. textfärger eller cellskuggning, kan se bra ut på skärmen, men skrivas ut på oväntade sätt när du skriver ut med en svartvit skrivare. Du kan även skriva ut ett kalkylblad med stödlinjer så att informationen, raderna och kolumnerna framhävs i utskriften.

Ytterligare resurser

Skriva ut ett eller flera kalkylblad

 1. Markera de kalkylblad som du vill skriva ut.

VisaSå här markerar du flera kalkylblad

Om du vill markera Gör du så här
Ett kalkylblad

Klicka på kalkylbladsfliken.

Aktiv bladflik

Om du inte kan se en flik använder du knapparna för flikbläddring för att visa fliken och klickar sedan på fliken.

Knappar för flikbläddring

Två eller fler angränsande kalkylblad Klicka på fliken för det första kalkylbladet. Håll sedan ned Skift och klicka på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.
Två eller fler icke angränsande kalkylblad Klicka på fliken för det första kalkylbladet. Håll sedan ned Ctrl och klicka på flikarna för de andra kalkylbladen du vill markera.
Alla kalkylblad i en arbetsbok Högerklicka på en kalkylbladsflik och klicka sedan på Markera alla blad på snabbmeny.

Tips!    När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad.

 1. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Skriv ut.

Tangentbordsgenväg Du kan också trycka på Ctrl+P.

 1. Klicka på knappen Skriv ut eller ändra Inställningar innan du klickar på knappen Skriv ut.

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva ut en del av ett kalkylblad

 1. Klicka i kalkylbladet och markera det dataområde som du vill skriva ut.
 2. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Skriv ut.

Tangentbordsgenväg Du kan också trycka på Ctrl+P.

 1. Klicka på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad under Inställningar, och välj sedan Skriv ut markerad tabell.
 2. Klicka på knappen Skriv ut.

Obs!    Om ett kalkylblad innehåller definierade utskriftsområden skrivs bara utskriftsområdena ut. Om du inte bara vill skriva ut ett definierat utskriftsområde markerar du kryssrutan Ignorera utskriftsområde.

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva ut en eller flera arbetsböcker

Alla arbetsboksfiler som du vill skriva ut måste finnas i samma mapp.

 1. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Öppna.

Tangentbordsgenväg    Du kan också trycka på Ctrl+O.

Håll ned Ctrl samtidigt som du klickar på namnen på de arbetsböcker som du vill skriva ut.

 1. Gör något av följande:
  • På en dator med Windows 7 eller Vista    
 • Högerklicka på markeringen och klicka på Skriv ut.
 • På en dator med Windows XP    
 • Klicka på Verktyg i dialogrutan Öppna och sedan på Skriv ut.

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva ut en Excel-tabell

 1. Aktivera tabellen genom att klicka på en cell i tabellen.
 2. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Skriv ut.

Tangentbordsgenväg Du kan också trycka på Ctrl+P.

 1. Klicka på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad under Inställningar, och välj sedan Markerad tabell.
 2. Klicka på knappen Skriv ut.

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva ut en arbetsbok till en fil

 1. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Skriv ut.

Tangentbordsgenväg Du kan också trycka på Ctrl+P.

 1. Välj Skriv till fil under Skrivare.
 2. Klicka på knappen Skriv ut.

Skriv ett namn för filen under Namn på utdatafil i dialogrutan Skriv till fil och klicka sedan på OK. Filen visas i din standardmapp (oftast Mina dokument).

Obs!    Om du senare skriver ut filen på en annan typ av skrivare så kan sidbrytningarna och teckenavstånden ändras.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2013