Skapa en enkel formel

 Viktigt   De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Du kan skapa en enkel formel om du vill addera, subtrahera, multiplicera eller dividera värden i ditt kalkylblad. Enkla formler börjar alltid med ett likhetstecken (=), följt av konstanter (konstant: Ett värde som inte är beräknat. Exempel på konstanter är talet 210 och texten "Kvartalsinkomster". Ett uttryck eller ett värde som är ett resultat av ett uttryck är inte en konstant.) som är numeriska värden och operatorer (operator: Ett tecken eller en symbol som anger vilken typ av beräkning som ska utföras i ett uttryck. Det finns matematiska operatorer, jämförelseoperatorer, logiska operatorer och referensoperatorer.) som plus (+), minus (-), asterisk(*) eller snedstreck (/).

När du t.ex. anger formeln =5+2*3, multiplicerar Excel de sista två siffrorna och lägger till den första i resultatet. Multiplikation görs före addering enligt standardordningen i matematiska uttryck.

  1. Klicka på den cell där du vill ange formeln i kalkylbladet.
  2. Skriv in = (likhetstecken) följt av de konstanter och operatorer som du vill använda i beräkningen.

Du kan ange så många konstanter och operatorer du behöver i en formel, upp till 8192 tecken.

 Tips    I stället för att skriva in konstanterna i din formel kan du markera cellerna som innehåller värden du vill använda och sedan skriva in operatorerna mellan de markerade cellerna.

  1. Tryck på Retur.


 Anteckningar 

  • Om du vill addera värden snabbt kan du använda Autosumma i stället för att ange formeln manuellt (fliken Start, gruppen Redigering).
  • Du kan också använda funktioner (t.ex. funktionen SUMMA) om du vill använda beräknade värden i ditt kalkylblad. Mer information finns i Skapa en formel med en funktion.
  • Ett något mer avancerat sätt att arbeta är att använda cellreferenser och namn i stället för de faktiska värdena i en enkel formel. Mer information finns i Använd cellreferenser i formler och Definiera och använd namn i formler.

Exempel

Kopiera exempeluppgifterna från tabellen här nedanför och klistra in dem i cell A1 i ett nytt kalkylblad i Excel. Om du vill visa formlernas resultat markerar du formlerna, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du också justera kolumnernas bredd så att du kan se alla data.

Data
2
5
Formel Beskrivning Resultat
'=A2+A3 Adderar värdena i cell A1 och A2 =A2+A3
'=A2-A3 Subtraherar värdet i cell A1 med värdet i cell A2 =A2-A3
'=A2/A3 Dividerar värdet i cell A1 med värdet i cell A2 =A2/A3
'=A2*A3 Multiplicerar värdet i cell A1 med värdet i cell A2 =A2*A3
'=A2^A3 Upphöjer värdet i cell A1 till exponentvärdet i cell A2 =A2^A3
Formel Beskrivning Resultat
'=5+2 Adderar 5 och 2 =5+2
'=5-2 Subtraherar 5 med 2 =5-2
'=5/2 Dividerar 5 med 2 =5/2
'=5*2 Multiplicerar 5 med 2 =5*2
'=5^2 Beräknar 5 upphöjt till 2 =5^2

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2013