Skapa diagram

Tiden då du utforskade diagram i Excel och upptäckte att det du hade valt inte fungerade så bra med dina data är förbi! Prova kommandot Rekommenderade diagram på fliken Infoga för att snabbt skapa ett diagram som passar för dina data.

  1. Markera de data för vilka du vill skapa ett diagram.
  2. Klicka på Infoga > Rekommenderade diagram.

Gruppen Diagram på fliken Infoga

  1. På fliken Rekommenderade diagram bläddrar du igenom listan med diagram som Excel rekommenderar för dina data och klicka på ett diagram för att se hur dina data kommer att se ut.

Fliken Rekommenderade diagram i dialogfönstret Infoga diagram

 Tips    Om du inte ser diagrammet du söker klickar du på Alla diagram så att alla tillgängliga diagramtyper visas.

  1. När du hittar ett diagram som du gillar klickar du på det > OK.
  2. Använd knapparna Diagramelementet, Diagramformat och Diagramfilter bredvid det övre högra hörnet på diagrammet för att lägga till diagramelement som axelrubriker eller dataetiketter, anpassa utseendet på ditt diagram eller ändra de data som visas i diagrammet.

Rekommenderat staplat diagram

  1. Om du vill få tillgång till fler design- och formateringsfunktioner klickar du var som helst i diagrammet för att lägga till Diagramverktyg i menyfliksområdet och klickar sedan på de alternativ du vill ha på fliken Design och Format.

Diagramverktyg

 Tips    Om du använder Office Professional Plus kan du också använda Power View för att skapa ett diagram. Mer information om Power View hittar du i Diagram och annan visualisering i Power View.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2013