Sida 2 av 15FÖREGNÄSTA

Upptäck allt du kan göra med Referensinformationstjänsten

Klicka på Referensinformation på Verktyg-menyn så att åtgärdsfönstret Referensinformation visas

Bildtext 1 Klicka på ReferensinformationVerktyg-menyn...
Bildtext 2 ...så att åtgärdsfönstret Referensinformation öppnas i dokumentet.

Anta att du vill veta mer om hur du läser ekonomiska rapporter, till exempel balansräkningar och resultaträkningar. Du börjar genom att använda referensinformationstjänsten i Word.

Först det viktigaste: Klicka på ReferensinformationVerktyg-menyn så att åtgärdsfönstret Referensinformation öppnas. Ett litet fönster placeras bredvid dokumentet, så att du får gott om plats att fortsätta arbeta.

Klicka på Nästa om du vill fortsätta att läsa den här lektionen på egen hand.

Sida 2 av 15FÖREGNÄSTA