Referens för Office-gester

Om du inte har använt Office med Windows 8 på en pekskärm tidigare kan du komma igång genom att lära dig några gester.

Grunderna:

Tryck Tryckgest
Dra ihop Dra ihop fingrarna
Dra isär Dra isär fingrarna
Dra Draggest
Svep Svep över skärmen

Så här fungerar de i Office.

I ett Office-program

Om du vill… Gör så här…
Växla till helskärm

Tryck på knappen Helskärmsläge i namnlisten.

Du kan också trycka på Visningsalternativ för menyfliksområdet i namnlisten och sedan trycka på Dölj menyfliksområdet automatiskt.

Växla till standardvy

Tryck på de tre punkterna längst upp på skärmen och tryck sedan på Avsluta helskärmsläge.

Du kan också trycka på Visningsalternativ för menyfliksområdet och sedan på Visa flikar och kommandon.

Aktivera Pekläge

Tryck på knappen Pekläge i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Du kan också trycka på handikonen Pek- eller musläge i verktygsfältet Snabbåtkomst och sedan trycka på Beröring.

(Om handikonen Pek- eller musläge inte visas kan du lägga till den i verktygsfältet Snabbåtkomst. Följ anvisningarna för hur du anpassar verktygsfältet Snabbåtkomst.)

Inaktivera pekläge

Tryck på knappen Pekläge i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Du kan också trycka på handikonen Pek- eller musläge i verktygsfältet Snabbåtkomst och sedan trycka på Mus.

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst Tryck, håll ned och släpp sedan en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst. Välj vad du vill göra från menyn som öppnas.

Använda pektangentbordet

Om du vill… Gör så här…
Visa pektangentbordet Tryck på knappen Pektangentbord i aktivitetsfältet.
Dölja pektangentbordet Tryck på knappen X på pektangentbordet.
Docka pektangentbordet Tryck på Docka på pektangentbordet så att det håller sig öppet.
Avdocka pektangentbordet Tryck på Avdocka på pektangentbordet.

Gå runt i en fil

Om du vill… Gör så här…
Bläddra Peka på dokumentet och dra det uppåt eller nedåt.
Zooma in Dra isär två fingrar.
Zooma ut Dra ihop två fingrar.

Göra en markering

Om du vill… Gör så här…
Placera markören Tryck i filen.
Markera text Tryck i texten och dra markeringshandtaget.
Formatera text Tryck på den markerade texten och sedan på ett formateringsalternativ i formateringsverktygsfältet.

Arbeta med former och objekt

Om du vill… Gör så här…
Flytta Peka på objektet och dra det.
Ändra storlek Tryck på objektet och tryck sedan och dra objektets storlekshandtag.
Rotera Tryck på objektet och tryck sedan och dra roteringshandtaget.

I Excel

Om du vill… Gör så här…
Redigera en cell Dubbeltryck på cellen.
Markera ett dataområde Tryck på en cell och dra markeringshandtaget.
Radera en cells innehåll Tryck på en cell så att den markeras. Tryck på den igen så att formateringsverktygsfältet visas och tryck sedan på Radera.

I PowerPoint

Om du vill… Gör så här…
Zooma in en bild i bildspelsvyn Dra isär två fingrar.
Zooma ut en bild i bildspelsvyn Dra ihop två fingrar.
Visa kontroller i bildspelsvyn Tryck på en bild.
Gå till nästa eller föregående bild i normalvyn Gör en snabb vertikal svepning på bilden eller tryck på bildens miniatyr i miniatyrfönstret.
Markera flera bilder I miniatyrfönstret eller i bildsorteringsvyn gör du en kort, horisontell svepning över varje bild tills färgen på miniatyrbildens kant ändras.
Ordna om bilder Dra en bild horisontellt ut ur miniatyrfönstret och släpp den på den nya platsen.
Markera flera objekt Tryck på ett objekt för att markera det och tryck och håll ned det medan du trycker på andra objekt.
Redigera texten i ett objekt Dubbeltryck på texten.

Ändra visningsinställningen

Till… Gör…
Göra text och objekt större Svep, tryck på Start, svep uppåt, tryck på Alla appar, tryck på Kontrollpanelen (under Windows System), tryck på Utseende och anpassning, tryck på Visa och tryck på Medium – 125 %.
 
 
Gäller:
Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013