Procentberäkningar

Du gör procentberäkningar med hjälp av följande ekvation:

belopp/summa = procent

Där procentvärdet visas i decimalform. I Excel kan du enkelt beräkna någon av dessa variabler. Du kan också snabbt visa resultatet som ett procenttal genom att klicka på Procentformat Bild av knapp i verktygsfältet Formatering.

VisaBeräkna beloppet om summan och procenten är kända

Anta att du köper en skrivare för 800 kr med en moms på 8,9 %. Hur stor är momsen i kronor? I vårt exempel vill vi ta reda på hur mycket 8,9 % är av 800.

För att beräkna resultatet skapar du ett kalkylblad som det nedan eller kopierar exemplet till ett tomt kalkylblad.

VisaHur gör jag?

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.
 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet. Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

Markera ett exempel i hjälpen

Markera ett exempel i hjälpen
 1. Tryck på CTRL+C.
 2. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.
 3. Om du vill växla mellan att visa resultat och visa formler som återger resultat, trycker du på CTRL+§, eller pekar på FormelgranskningVerktyg-menyn och klickar sedan på Formelgranskningsläge.
 
1
2
A B
Pris Moms (i decimalform)
800 0,089
Formel Beskrivning (resultat)
=A2*B2 Multiplicerar 800 med 0,089 för att beräkna momsbeloppet (71,20 kr)

 Obs!   Om du vill omvandla ett tal i procentformat till ett decimaltal dividerar du det med 100. Momsen i vårt exempel (8,9) dividerat med 100 blir 0,089.

VisaBeräkna procenten om beloppet och summan är kända

Anta att du svarar rätt på 42 frågor av 50 i ett test. Hur många procent rätt fick du?

För att beräkna resultatet skapar du ett kalkylblad som det nedan eller kopierar exemplet till ett tomt kalkylblad.

VisaHur gör jag?

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.
 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet. Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

Markera ett exempel i hjälpen

Markera ett exempel i hjälpen
 1. Tryck på CTRL+C.
 2. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.
 3. Om du vill växla mellan att visa resultat och visa formler som återger resultat, trycker du på CTRL+§, eller pekar på FormelgranskningVerktyg-menyn och klickar sedan på Formelgranskningsläge.
 
1
2
A B
Rätta svar Sammanlagt antal frågor
42 50
Formel Beskrivning (resultat)
=A2/B2 Dividerar 42 med 50 för att beräkna antalet rätta svar i procent (0,84 eller 84 %)

 Obs!   Om du vill visa talet i procentformat markerar du cellen och klickar på Procentformat Bild av knapp i verktygsfältet Formatering.

VisaBeräkna summan om beloppet och procenten är kända

Anta att priset på ett par strumpor är 15 kr, vilket är 25 % billigare än normalpriset. Hur mycket kostar strumporna utan rabatten? I det här exemplet vill du hitta det tal där 75 % av talet motsvarar 15 kr.

För att beräkna resultatet skapar du ett kalkylblad som det nedan eller kopierar exemplet till ett tomt kalkylblad.

VisaHur gör jag?

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.
 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet. Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

Markera ett exempel i hjälpen

Markera ett exempel i hjälpen
 1. Tryck på CTRL+C.
 2. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.
 3. Om du vill växla mellan att visa resultat och visa formler som återger resultat, trycker du på CTRL+§, eller pekar på FormelgranskningVerktyg-menyn och klickar sedan på Formelgranskningsläge.
 
1
2
A B
Försäljningspris 100 % minus rabatten (i decimalform)
15 0,75
Formel Beskrivning (resultat)
=A2/B2 Dividerar 15 med 0,75 för att beräkna normalpriset (20)

VisaBeräkna skillnaden mellan två tal i procent

Anta att du får en bonus på 2 342 i november och på 2 500 i december ovanpå din vanliga lön. Hur stor är skillnaden i procent mellan dessa båda månader? Använd funktionen ABS och operatorerna för subtraktion (-) och division (/) för att utföra den här beräkningen.

För att beräkna resultatet skapar du ett kalkylblad som det nedan eller kopierar exemplet till ett tomt kalkylblad.

VisaHur gör jag?

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.
 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet. Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

Markera ett exempel i hjälpen

Markera ett exempel i hjälpen
 1. Tryck på CTRL+C.
 2. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.
 3. Om du vill växla mellan att visa resultat och visa formler som återger resultat, trycker du på CTRL+§, eller pekar på FormelgranskningVerktyg-menyn och klickar sedan på Formelgranskningsläge.
 
1
2
A B
Bonus november Bonus december
2342 2500
Formel Beskrivning (resultat)
=(B2-A2)/ABS(A2) Dividerar skillnaden mellan det andra och första talet med det första talets absolutvärde för att beräkna den procentuella skillnaden (0,06746 eller 6,75 %)

 Obs!   Om du vill visa talet i procentformat markerar du cellen och klickar på Procentformat Bild av knapp i verktygsfältet Formatering.

Funktionsinformation

Mer information finns i avsnittet om funktionen ABS.

VisaÖka eller minska tal med procentsatser

Anta att du köper godis för cirka 25 kronor i veckan och att du vill minska utgiften med 25 %. Hur mycket kan du spendera? Eller tvärtom: hur mycket kan du lägga på godis om du bestämmer dig för att öka veckokostnaden för godis med 25 %?

För att beräkna resultatet skapar du ett kalkylblad som det nedan eller kopierar exemplet till ett tomt kalkylblad.

VisaHur gör jag?

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.
 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet. Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

Markera ett exempel i hjälpen

Markera ett exempel i hjälpen
 1. Tryck på CTRL+C.
 2. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.
 3. Om du vill växla mellan att visa resultat och visa formler som återger resultat, trycker du på CTRL+§, eller pekar på FormelgranskningVerktyg-menyn och klickar sedan på Formelgranskningsläge.
 
1
2
A B
Tal Procentuellt
25 25%
Formel Beskrivning (resultat)
=A2*(1-B2) Minskar 25 med 25 % (18,75)
=A2*(1+B2) Ökar 25 med 25 % (31,75)
=A2*(1+35%) Ökar 25 med 35 % (33,75)

 Obs!   När du skriver ett tal följt av ett procenttecken (%) tolkas talet som en hundradel av värdet. 5 % tolkas t.ex. som 0,05.

 
 
Gäller:
Excel 2003