Sida 5 av 14FÖREGNÄSTA

Ta reda på datum med hjälp av formler

Excel-logotyp

Övningar i Excel
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


Under den här övningssessionen ska du växla mellan datumformat och serienummerformat för att se hur datum tolkas i Excel. Du får också välja olika datumformat i dialogrutan Formatera celler och dessutom använda ett kortkommando för att infoga aktuellt datum i ett kalkylblad.

Om övningen

När du klickar på Övning i Excel hämtas ett övningskalkylblad som öppnas i Excel. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas bredvid (se bilden). Obs!     Du måste ha Excel 2003 installerat på datorn.

Tips!

  • Om övningsinstruktionerna inte syns eller om de försvinner när du klickar i Excel, klickar du på Excel-hjälpen i aktivitetsfältet och sedan på knappen Sida vid sida längst upp till vänster i fönstret med instruktionerna.
  • Om övningsinstruktionerna döljer Excel klickar du på knappen Sida vid sida längst upp till vänster i fönstret med instruktionerna.

Innan du börjar

Stäng Excel om programmet körs.

Starta övningen

Klicka på knappen Övning i Excel.

Hämtningsstorlek: 14 kB (<1 min vid 56 kbit/s)

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Vilka av dessa datum lagras som ren text i Excel?

23.06.06

23.06.06

Juni 23 2006

Vad händer om du anger ett datum i ett format som Excel inte känner igen när du använder en formel för att beräkna datum?

Ett meddelande om att du måste formatera om datumet visas.

Ett felvärde visas.

Datumet formateras om till rätt format.

Sida 5 av 14FÖREGNÄSTA