Sida 7 av 13FÖREGNÄSTA

Listor I: Så här använder du listor i Excel 2003

Excel-logotyp
   


I den här övningen ska du skapa en lista med kommandot Lista, lägga till en summa i listan och utföra andra beräkningar än summering. Du kommer också att infoga en rad och en kolumn i listan, och du får prova på flera nya saker: att ta bort en rad och en kolumn och att skapa en lista från grunden.

Om övningen

När du klickar på Övning i Excel hämtas ett övningskalkylblad som öppnas i Excel. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas bredvid (se bilden). Obs!     Du måste ha Excel 2003 installerat på datorn.

Tips!

  • Om övningsinstruktionerna inte syns eller om de försvinner när du klickar i Excel, klickar du på Excel-hjälpen i aktivitetsfältet och sedan på knappen Sida vid sida längst upp till vänster i fönstret med instruktionerna.
  • Om övningsinstruktionerna döljer Excel klickar du på knappen Sida vid sida längst upp till vänster i fönstret med instruktionerna.

Innan du börjar

Stäng Excel om programmet körs.

Starta övningen

Klicka på knappen Övning i Excel.

Hämtningsstorlek: 16 kB (<1 min vid 56 kbit/s)

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


På vilken meny finns kommandot Lista?

Verktyg-menyn.

Data-menyn.

Lista-menyn.

Hur döljer du summaraden i en lista?

Klickar på Lista i verktygsfältet Lista, pekar på Ta bort och klickar på Rad.

Klickar på Växla raden Summa i verktygsfältet Lista.

Trycker på DEL på tangentbordet.

Sida 7 av 13FÖREGNÄSTA