Sida 1 av 9FÖREGNÄSTA

Lär dig mer om Excel 2010: Skapa formler

Judi Hurlock Lär dig hur du kan använda formler för att göra grundläggande matematiska beräkningar i Excel, hur du ser till att formelresultat uppdateras automatiskt och hur du kan använda fördefinierade formler (funktioner) för att beräkna t.ex. hur stora månadsbetalningar du ska betala.
Av Judi Hurlock, kursförfattare


Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • En lektion som du gör i din egen takt.
  • En övning för att få praktisk erfarenhet. Övningen kräver Excel 2010.
  • Ett kort prov i slutet av lektionen. Provet kommer inte att poängsättas.
  • I slutet av kursen finns en snabbreferens som du kan skriva ut.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Använda Excel för att addera, dividera, multiplicera eller subtrahera.
  • Skriva formler och använda matematiska operatorer så att beräkningarna utförs så som du vill i Excel.
  • Skriva formler vars resultat kan uppdateras automatiskt när värdena ändras, eller när du kopierar formeln till en annan plats.
  • Förstå skillnaden mellan olika typer av cellreferenser (relativa, absoluta och blandade) och hur du kan använda dem när du kopierar formler.
  • Skapa formler med funktioner för att addera tal, beräkna månadsbetalningar och ange inledande versaler i egennamn.
Sida 1 av 9FÖREGNÄSTA