Nya funktioner i Excel 2013

 Viktigt   De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Om du vill se en detaljerad hjälp om en funktion klickar du på funktionens namn i följande lista.

Funktion Typ och beskrivning
Funktionen ARCCOT Matematik och trigonometri:   Returnerar arcus cotangensvärdet för ett tal
Funktionen ARCCOTH Matematik och trigonometri:   Returnerar det hyperboliska arcus cotangensvärdet för ett tal
Funktionen ARABISKA Matematik och trigonometri:   Konverterar romerska siffror till arabiska, i form av ett tal
Funktionen BAS Matematik och trigonometri:    Konverterar ett tal till text med den givna talbasen
Funktionen BINOM.FÖRD.INTERVALL Statistik:    Returnerar sannolikheten för ett testresultat med hjälp av en binomialfördelning
Funktionen BITOCH Teknik:   Returnerar ett bitvis OCH för två tal
Funktionen BITVSKIFT Teknik:   Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt vänster flytta_antal bitar
Funktionen BITELLER Teknik:   Returnerar ett bitvis ELLER för två tal
Funktionen BITHSKIFT Teknik:   Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt höger flytta_antal bitar
Funktionen BITXELLER Teknik:   Returnerar ett bitvis uteslutande ELLER för två tal
Funktionen RUNDA.UPP.MATEMATISKT Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal uppåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel
Funktionen KOMBINA Matematik och trigonometri:   
Returnerar antalet kombinationer med repetitioner för ett givet antal objekt
Funktionen COT Matematik och trigonometri:   Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal
Funktionen COTH Matematik och trigonometri:   Returnerar cotangensvärdet för en vinkel
Funktionen CSC Matematik och trigonometri:   Returnerar cosekantvärdet för en vinkel
Funktionen CSKH Matematik och trigonometri:   Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för en vinkel
Funktionen DAGAR Datum och tid:   Returnerar antalet dagar mellan två datum
Funktionen DECIMAL Matematik och trigonometri:   Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal
Funktionen KODAWEBBADRESS Webb:   Returnerar en URL-kodad frågesträng
Funktionen FILTERXML Webb:   Returnerar specifika data från XML-innehåll med hjälp av en specifik XPath
Funktionen RUNDA.NER.MATEMATISKT Matematik och trigonometri:   Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel
Funktionen FORMELTEXT Sökning och referens:   Returnerar formeln vid den givna referensen som text
Funktionen GAMMA Statistik:   Returnerar värdet för gammafunktionen
Funktionen GAUSS Statistik:    Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen
Funktionen OMSAKNAS Logik:   Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket
Funktionen IMCOSH Teknik:    Returnerar det hyperboliska cosinusvärdet för ett komplext tal
Funktionen IMCOT Teknik:   Returnerar cotangensvärdet för ett komplext tal
Funktionen IMCSC Teknik:   Returnerar cosekantvärdet för ett komplext tal
Funktionen IMCSCH Teknik:   Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för ett komplext tal
Funktionen IMSEK Teknik:   Returnerar sekantvärdet för ett komplext tal
Funktionen IMSEKH Teknik:   Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för ett komplext tal
Funktionen IMSINH Teknik:   Returnerar det hyperboliska sinusvärdet för ett komplext tal
Funktionen IMTAN Teknik:   Returnerar tangensvärdet för ett komplext tal
Funktionen ÄRFORMEL Information:   Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln
Funktionen ISOVECKONR Datum och tid:   Returnerar årets ISO-veckonummer för ett angivet datum
Funktionen MENHET Matematik och trigonometri:   Returnerar enhetsmatrisen för den angivna dimensionen
Funktionen TALVÄRDE Text:    Konverterar text till tal, oberoende av språk
Funktionen PLÖPTID Finans:   Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde
Funktionen PERMUTATIONA Statistik:   Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt
Funktionen PHI Statistik:   Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning
Funktionen AVKPÅINVEST Finans:   Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering
Funktionen SEK Matematik och trigonometri:   Returnerar sekantvärdet för en vinkel
Funktionen SEKH Matematik och trigonometri:   Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för en vinkel
Funktionen BLAD Information:   Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller
Funktionen ANTALBLAD Information:   Returnerar antalet blad i en referens
Funktionen SNEDHET.P Statistik:   Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde
Funktionen UNITECKENKOD Text:   Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till
Funktionen UNICODE Text:   Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten
Funktionen WEBBTJÄNST Webb:   Returnerar data från en webbtjänst.
Funktionen XELLER Logik:   Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2013