Microsoft Office Excel 2007 – demo

UI Visa demo Demoknapp

(Det kan uppstå en fördröjning när du hämtar demonstrationen.)

Microsoft Office Excel 2007 har en ny design som gör ditt arbete enklare, snabbare och effektivare. Den nya menyfliken gör att de kommandon du använder mest visas på arbetsytan, istället för undangömda i menyer eller dialogrutor. Med färdiga cellformat kan du snabbt formatera kalkylark så att de blir enklare att läsa och förstå. I den nya sidlayoutvyn visas kalkylarket som det kommer att se ut när du skriver ut det redan när du skapar det.

Titta på den här demon om du vill bekanta dig med den nya designen och se med egna ögon att du inte behöver lära dig Excel från början igen.

Så här gör du (textversion):

Onlineutbildning:Användarstöd Är det problem när du tittar på videon? Testa våra felsökningstips.

 
 
Gäller:
Excel 2007