Markera diagramelement

Om du vill markera ett diagramelement med musen väljer du något av följande alternativ:

  • Klicka på diagramelementet.

Dataserier (dataserier: Relaterade datapunkter som är ritade i ett diagram. Varje dataserie i ett diagram har sin egen färg eller sitt eget mönster och representeras i diagramförklaringen. Diagrammen kan bestå av en eller flera dataserier. Cirkeldiagram innehåller emellertid en enda dataserie.), dataetiketter (dataetikett: En etikett som ger ytterligare information om en brytpunkt, som i sin tur motsvarar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde som har hämtats från en kalkylbladscell.) och förklaringen (förklaring: En ruta som anger vilka mönster och färger som har tilldelats de olika dataserierna eller kategorierna i ett diagram.) har individuella element som kan markeras efter att du har markerat gruppen. Om du t ex vill markera en enstaka brytpunkt (brytpunkt: En stapel, yta, punkt, del eller annan symbol i ett diagram som motsvarar en enskild datapunkt eller ett enskilt värde som har hämtats från en kalkylbladscell. Alla relaterade brytpunkter i diagrammet utgör tillsammans en dataserie.) i en dataserie klickar du först på dataserien och sedan på brytpunkten. Namnet på diagramelementet visas i ett tips när du placerar muspekaren över elementet, om kryssrutan Visa namn är markerad (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ, fliken Diagram).

  • Klicka på diagrammet.

Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement diagramelement i verktygsfältet Diagram och klicka sedan på elementet.

Om du vill markera ett diagramelement med hjälp av tangentbordet använder du piltangenterna.

Om du vill avbryta en markering trycker du på ESC.

 
 
Gäller:
Excel 2003