Sida 1 av 9FÖREGNÄSTA

LETARAD: Vad är det och när ska du använda det

Judi Hurlock Lär dig att använda LETARAD för att söka efter ett värde i en lista eller tabell i Excel. Att använda LETARAD fungerar ungefär på samma sätt som när du söker efter en persons namn i en telefonkatalog för att hitta ett telefonnummer. LETARAD söker efter ett värde i en kolumn och hittar motsvarande värde på samma rad i en annan kolumn.
Av Judi Hurlock, kursförfattare


Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • En lektion som du gör i din egen takt.
  • En övning för att få praktisk erfarenhet. Övningen kräver Excel 2010.
  • Ett kort prov i slutet av lektionen. Provet kommer inte att poängsättas.
  • I slutet av kursen finns en snabbreferens som du kan skriva ut.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Ange LETARAD-argument i en formel.
  • Använda LETARAD för att hitta värden i listor eller tabeller i Excel.
  • Undvika LETARAD-fel.

Innan du börjar

Du bör redan vara bekant med Excel-formler. I annat fall kan du prova den här kursen först: Lär dig mer om Excel 2010: Skapa formler.

Sida 1 av 9FÖREGNÄSTA