Lägga till eller ta bort rader eller kolumner i en lista

När du har skapat en lista i ett kalkylblad kan du lägga till en rad eller en kolumn i listan på flera sätt. Lägg märke till att du inte kan lägga till eller ta bort kolumner i listan om den är länkad till en Microsoft Windows SharePoint Services-lista, i så fall kan du bara lägga till eller ta bort rader.

VisaUtvidga listan med hjälp av kantlinjen

 • Klicka på och dra det nedre högra hörnet för att lägga till eller ta bort kolumner eller rader i listan. Du kan inte lägga till rader och kolumner på samma gång. Om kolumnerna eller raderna innehåller data läggs de till i listan.

VisaAnvända kommandot Ändra storlek på lista på undermenyn Lista

 1. Markera en cell i listan.
 2. Klicka på Ändra storlek på lista på undermenyn Lista i verktygsfältet Lista.
 3. Markera området som du vill lägga till eller ta bort från listan på kalkylbladet.

 Obs! 

 • Rubrikerna måste finnas kvar i samma rad, och den resulterande listan måste överlappa en del av den ursprungliga listan.
 • Om markeringen omfattar celler som innehåller data kvarstår informationen i cellerna i listan.
 1. Klicka på OK i dialogrutan Ändra storlek på lista.

VisaAnvända kommandot Infoga eller Ta bort på undermenyn Lista

 1. Klicka på en cell i listan där du vill lägga till eller ta bort en rad eller kolumn.
 2. Klicka på Infoga på undermenyn Lista i verktygsfältet Lista, och klicka sedan på antingen Rad eller Kolumn. Om du vill ta bort en rad eller kolumn klickar du på Ta bort på undermenyn Lista i verktygsfältet Lista och klickar sedan på antingen Rad eller Kolumn.

VisaLägga till en rad med hjälp av infogningsraden

 • Ange ett värde i någon av cellerna i infogningsraden om du snabbt vill lägga till data. Raden läggs automatiskt till i slutet av listan, och nästa rad förvandlas till infogningsrad.

VisaLägga till en rad eller kolumn med hjälp av automatisk utvidgning

 • Om du skriver i en tom rad eller kolumn intill listan utvidgas listan automatiskt till att innefatta raden eller kolumnen.

 Obs! 

 • Du kan inaktivera automatisk utvidgning genom att avmarkera alternativet Låt nya rader och kolumner ingå i listan på fliken Autoformatera vid inskrivning i dialogrutan Autokorrigering. Du kan visa dialogrutan genom att klicka på Alternativ för autokorrigeringVerktyg-menyn.
 • Listan utvidgas inte automatiskt om du skriver i en rad under listan och summaraden visas.
 
 
Gäller:
Excel 2003