Lägga till eller ta bort kantlinjer i en cell

 1. Klicka på pilen bredvid Kantlinjer bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Formatering och klicka sedan på Rita kantlinjer bild av knapp på paletten.
 2. Gör något av följande:

VisaAnvända cellkantlinjer

 1. Klicka på pilen bredvid Rita kantlinjebild av knapp eller Rita kantlinjerutnät bild av knapp i verktygsfältet Kantlinjer och klicka sedan på Rita kantlinje bild av knapp på paletten.
 2. Gör något av följande:

Rita en kantlinje i celler       Klicka på den linje du vill använda som kantlinje med ritverktyget för kantlinjer bild av knapp eller också kan du klicka på linjen och dra dit de linjer du vill använda.

Rita en yttre kantlinje runt en rad       Klicka i mitten av en cell med verktyget för kantlinjer bild av knapp och dra längs raden.

Rita en yttre kantlinje runt en kolumn       Klicka i mitten på en cell med verktyget för kantlinjer bild av knapp och dra längs kolumnen.

VisaAnvända kantlinjemönster

 1. Klicka på pilen bredvid Rita kantlinjer bild av knapp eller Rita kantlinjerutnät bild av knapp i verktygsfältet Kantlinjer och klicka sedan på Rita kantlinjerutnät bild av knapp på paletten.
 2. Gör något av följande:

Rita en kantlinje runt celler       Klicka på den linje du vill använda som kantlinje med verktyget för kantlinjemönster bild av knapp eller klicka på linjen och dra dit de linjer du vill använda som kantlinjer.

Rita kantlinjer runt alla celler i en rad       Klicka i mitten av en cell med verktyget för kantlinjemönster bild av knapp och dra längs raden.

Rita kantlinjer runt alla celler i en kolumn       Klicka i mitten av en cell med verktyget för kantlinjemönster bild av knapp och dra längs kolumnen.

Obs!

 • Om du vill använda en annan kantlinjetyp klickar du på pilen intill Linjestil bild av knapp och klickar sedan på en linjestil på paletten.
 • Om du vill ange en annan färg klickar du på Linjefärg bild av knapp och klickar sedan på en färg i paletten.
 • Kantlinjerna roteras med samma gradantal som texten.
 • Du kan tillfälligt växla mellan de olika lägena Rita kantlinje och Rita kantlinjerutnät. Du kan också växla läget Radera kantlinje mellan att ta bort kantlinjer och att ta bort kantlinjerutnät.

VisaTa bort kantlinjer

 1. Klicka på Radera kantlinje bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Kantlinjer på paletten.
 2. Gör något av följande:

Ta bort en enstaka kantlinje       Klicka på den kantlinje du vill ta bort med radergummiverktyget bild av knapp.

Ta bort mer än en kantlinje       Dra radergummiverktyget bild av knapp över de kantlinjer du vill ta bort.

 Obs!   Om du håller ned CTRL kan du växla läget för Radera kantlinje mellan att ta bort kantlinjer och ta bort kantlinjerutnät.

 
 
Gäller:
Excel 2003