Lägga till eller ändra en effekt för en bild

Du kan förbättra en bild genom att lägga till effekter som skuggor, ljussken, reflektioner, mjuka kanter, fasning och 3D-rotationer i den. Du kan även lägga till en konstnärlig effekt i en bild eller ändra en bilds ljusstyrka, kontrast och oskärpa.

 1. Klicka på bilden som du vill lägga till en effekt i.

Om du vill lägga till samma effekt i flera bilder klickar du på den första bilden och håller ned CTRL medan du klickar på de andra bilderna. Om du använder Microsoft Word måste du kopiera bilderna till en arbetsyta (arbetsyta: Ett område där du kan rita olika figurer. Eftersom figurerna finns på arbetsytan kan de flyttas och ändra storlek som en enhet.) om de inte redan finns där. (När du har lagt till eller ändrat effekten kan du kopiera tillbaka bilderna till ursprungsplatsen i dokumentet).

 1. Klicka på Bildeffekter i gruppen Bildformat under Bildverktyg på fliken Format.

Menyfliksområdet i Office 2010

Om flikarna Bildverktyg eller Format inte visas dubbelklickar du på bilden så att den markeras ordentligt. Om [Kompatibilitetsläge] visas bredvid filnamnet högst upp i programfönstret sparar du dokumentet i något av formaten *.docx eller *.xlsx i stället för de tidigare filformaten *.doc eller *.xls. Försök sedan igen.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill lägga till eller ändra en inbyggd kombination av effekter, pekar du på Förval och klickar på den effekt som du vill använda.

Om du vill anpassa den fördefinierade effekten klickar du på 3D-alternativ och justerar önskade alternativ.

 • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på Skugga och klickar på den skugga som du vill använda.

Om du vill anpassa skuggan klickar du på Skuggalternativ och justerar önskade alternativ.

 • Om du vill lägga till eller ändra en reflektionseffekt, pekar du på Reflektion och klickar på den effekt som du vill använda.

Om du vill anpassa reflektionen klickar du på Reflektionsalternativ och justerar önskade alternativ.

 • Om du vill lägga till eller ändra en ljusskenseffekt pekar du på Ljussken och klickar på den effekt som du vill använda.

Om du vill anpassa ljusskensfärgerna klickar du på Fler ljusskensfärger och väljer den färg du vill ha. Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärgerna (temafärger: Den uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör ett tema.) klickar du först på Fler färger. Sedan klickar du på färgen du vill ha på fliken Standard, eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar dokumentets tema (tema: En uppsättning enhetliga designelement som skapar en genomgående stil i ditt dokument genom att använda färger, teckensnitt och bilder.).

Om du vill anpassa ljusskenet klickar du på Alternativ för ljussken och justerar önskade alternativ.

 • Om du vill lägga till eller ändra en mjuk kant pekar du på Mjuka kanter och klickar sedan på storleken för den mjuka kant du vill använda.

Om du vill anpassa mjuka kanter klickar du på Alternativ för mjuka kanter och justerar önskade alternativ.

 • Om du vill lägga till eller ändra en kant pekar du på Fasning och klickar sedan på den fasning som du vill använda.

Om du vill anpassa fasningen klickar du på 3D-alternativ och justerar sedan önskade alternativ.

 • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar på den rotation som du vill använda.

Om du vill anpassa rotationen klickar du på Alternativ för 3D-rotation och justerar sedan önskade alternativ.

 Obs! 

 • Om du vill ha mer information om alternativen i de här fönstren klickar du på HjälpBild på Hjälp-knapp längst upp i dialogrutan Formatera bild.
 • Om du vill ta bort en effekt som du lagt till i bilden pekar du på menyalternativet för effekten och klickar på alternativet för att ta bort den. Om du exempelvis vill ta bort en skugga pekar du på Skugga och klickar på det första menyalternativet: Ingen skuggning.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010