Jämföra cellinnehåll

VisaJämföra två celler

Använd funktionen EXAKT för att göra detta.

Kalkylbladsexempel

Exemplet kan vara enklare att förstå om du kopierar det till ett tomt kalkylblad.

VisaHur gör jag?

  1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.
  2. Markera exemplet i hjälpavsnittet. Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

Markera ett exempel i hjälpen

Markera ett exempel i hjälpen
  1. Tryck på CTRL+C.
  2. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.
  3. Om du vill växla mellan att visa resultat och visa formler som återger resultat, trycker du på CTRL+§, eller pekar på FormelgranskningVerktyg-menyn och klickar sedan på Formelgranskningsläge.
 
1
2
3
4
A
Data
BD122
BD123
BD123
Formel Beskrivning (resultat)
=EXAKT(A2,A3) Jämför innehållet i A2 och A3 (FALSKT)
=EXAKT(A3,A4) Jämför innehållet i A3 och A4 (SANT)

 Obs!   EXAKT är skiftlägeskänslig men ignorerar skillnader i formatering.

Funktionsinformation

EXAKT

VisaJämföra ett värde med en lista över värden

Använd funktionerna EXAKT och ELLER för att göra detta.

Kalkylbladsexempel

Exemplet kan vara enklare att förstå om du kopierar det till ett tomt kalkylblad.

VisaHur gör jag?

  1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.
  2. Markera exemplet i hjälpavsnittet. Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

Markera ett exempel i hjälpen

Markera ett exempel i hjälpen
  1. Tryck på CTRL+C.
  2. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.
  3. Om du vill växla mellan att visa resultat och visa formler som återger resultat, trycker du på CTRL+§, eller pekar på FormelgranskningVerktyg-menyn och klickar sedan på Formelgranskningsläge.
 
1
2
3
4
A B
Lista Cell
Äpple Grapefrukt
Apelsin
Banan
Formel Beskrivning (resultat)
=ELLER(EXAKT(B2, A2:A4)) Jämför "Grape" med alla värden i listan (FALSKT)

 Obs!   Formeln i exemplet måste anges som en matrisformel (matrisformel: En formel som utför flera beräkningar på en eller flera värdeuppsättningar och sedan returnerar ett eller flera resultat. Matrisformler sätts automatiskt inom klammerparentes { } och anges genom att du trycker på CTRL+SKIFT+RETUR.). När du har kopierat exemplet till ett tomt kalkylblad markerar du en cell i taget. Tryck på F2 och sedan på CTRL+SKIFT+RETUR. Om formeln inte anges som en matrisformel returneras felet #Värde!.

I formeln ovan används följande syntax:

=ELLER(EXAKT(Provvärde, JfrOmråde))

Provvärde refererar till en cell som innehåller ett värde som har angetts av en användare, JfrOmråde refererar till en lista över textvärden som ska jämföras mot.

Funktionsinformation

ELLER

EXAKT

 
 
Gäller:
Excel 2003