Installera eller ta bort enskilda Office-program och -komponenter

Första gången du försöker använda en funktion som inte har installerats än installerar Microsoft Office 2007-systemet vanligtvis funktionen automatiskt.

Om funktionen du vill använda inte installeras automatiskt gör du så här:

 1. Avsluta alla program.
 2. Klicka på Start-knappen i Microsoft Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 3. Gör något av följande:
  • Windows Vista    Klicka på Program och klicka sedan på Installerade program. Klicka på namnet på den Microsoft Office-version eller det program du vill ändra och klicka sedan på Ändra.

 Obs!   I klassiskt läge klickar du på Program och klickar sedan på Installerade program. Klicka på namnet på den Microsoft Office-version eller det program du vill ändra och klicka sedan på Ändra.

 • Microsoft Windows XP    Klicka på Lägg till eller ta bort program och sedan på Ändra eller ta bort program. Klicka på namnet på den Microsoft Office-version eller det program du vill ändra och klicka sedan på Ändra.

 Obs!   I klassiskt läge dubbelklickar du på Lägg till och ta bort program, klickar på namnet på den Microsoft Office-version eller det program du vill ändra och klickar sedan på Ändra.

 1. I dialogrutan Inställningar i Microsoft Office 2007-systemet klickar du på Lägg till eller ta bort funktioner och klickar sedan på Nästa.
 2. Klicka på de anpassade installationsalternativen som du vill använda:
  • Klicka på ett plustecken (+) om du vill expandera en mapp och visa fler funktioner.
  • Symbolen bredvid varje funktion anger hur den installeras som standard. Du kan ändra hur funktionen installeras genom att klicka på symbolen och sedan markera en annan symbol i listan som visas. Här följer symbolerna och deras innebörd:

Kör från datorn  Kör från datorn     Funktionen installeras och lagras på hårddisken när du slutför installationsprogrammet. Underfunktioner varken installeras eller lagras på hårddisken.

Kör från datorn  Kör allt från datorn     Funktionen och alla dess underfunktioner installeras och lagras på hårddisken när du slutför installationsprogrammet.

Installeras vid första körningen  Installeras vid första körningen     Funktionen installeras på hårddisken när du använder funktionen första gången. Då kan du behöva åtkomst till den CD eller nätverksserver som du ursprungligen installerade från. Detta alternativ kanske inte är tillgängligt för alla funktioner.

Inte tillgänglig  Inte tillgänglig     Funktionen installeras inte eftersom den inte är tillgänglig.

 • Om en funktion innehåller underfunktioner, anger en symbol med vit bakgrund att funktionen och alla dess underfunktioner har samma installationsmetod. En symbol med grå bakgrund anger att funktionen och dess underfunktioner har en kombination av olika installationsmetoder.
 • Du kan även bläddra genom funktionerna med hjälp av tangentbordet och ändra alternativ för funktionerna. Du markerar funktionerna med hjälp av UPPIL och NEDPIL, och utvidgar en funktion som innehåller en eller flera underfunktioner med hjälp av HÖGERPIL. Med VÄNSTERPIL komprimerar du en utvidgad funktion. När du har markerat en funktion du vill ändra, visar du menyn med installationsalternativ med hjälp av BLANKSTEG. Du markerar det installationsalternativ med UPPIL respektive NEDPIL och väljer det sedan med RETUR.
 1. När du har valt de installationsalternativ du vill ha gör du ett av följande:
  • Klicka på Uppgradera. Denna knapp visas om installationsprogrammet hittar en tidigare version av samma Office-program på datorn.
  • Klicka på Installera nu. Denna knapp visas om installationsprogrammet inte hittar någon tidigare version av samma Office-program på datorn.

.

 
 
Gäller:
Access 2007, Excel 2007, Groove 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007, Word 2007