Infoga tomma celler, rader eller kolumner

  1. Gör något av följande:

Infoga nya tomma celler    Markera ett cellområde (intervall: Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område kan gränsa till varandra eller ligga på avstånd från varandra.) där du vill infoga de nya tomma cellerna. Markera lika många celler som du vill infoga.

Infoga en enskild rad  Klicka på en cell i raden omedelbart nedanför stället där du vill ha den nya raden. Om du t ex vill infoga en ny rad ovanför rad 5 klickar du på en cell i rad 5.

Infoga flera rader  Markera rader omedelbart nedanför stället där du vill ha de nya raderna. Markera lika många rader som du vill infoga.

Infoga en enskild kolumn  Klicka på en cell i kolumnen omedelbart till höger om stället där du vill infoga den nya kolumnen. Om du t ex vill infoga en ny kolumn till vänster om kolumn B klickar du på en cell i kolumn B.

Infoga flera kolumner  Markera kolumner omedelbart till höger om stället där du vill infoga de nya kolumnerna. Markera lika många kolumner som du vill infoga.

  1. Klicka på Celler, Rader eller KolumnerInfoga-menyn.
  2. Om du flyttar eller kopierar ett cellområde, och inte en rad eller kolumn, klickar du på riktningen i dialogrutan Infoga urklipp för att flytta de omgivande cellerna.

VisaTips!

Om det finns formatering kan du använda Alternativ för Infoga bild av knapp om du vill ange formateringen för de infogade cellerna, raderna eller kolumnerna.

 
 
Gäller:
Excel 2003