Infoga delsummor i en lista med data i ett kalkylblad

Du kan beräkna delsummor och totalsummor automatiskt i en lista för en kolumn med kommandot Delsumma.

 Viktigt!   

Kommandot Delsumma är nedtonat om du arbetar med en Microsoft Excel-tabell. Om du vill lägga till delsummor i en tabell måste du först konvertera tabellen till ett normalt dataområde och sedan lägga till delsumman. Observera att du då tar bort alla tabellfunktioner från aktuella data, utom tabellformatering:

När du infogar delsummor:

Exempel på automatiska delsummor

Om inställningen för automatisk formelberäkning är aktiverad för arbetsboken beräknar kommandot Delsumma om delsummorna och totalsumman automatiskt när du redigerar detaljinformationen. Kommandot Delsumma skapar också en disposition (disposition: Kalkylbladsdata där rader eller kolumner med detaljdata är grupperade så att du kan skapa sammanfattningsrapporter. Dispositionen kan sammanfatta ett helt kalkylblad eller en del av kalkylbladet.) för listan så att du kan visa och dölja detaljraderna för varje delsumma.

Vad vill du göra?


Infoga delsummor

 1. Kontrollera att varje kolumn i ett område med data (intervall: Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område kan gränsa till varandra eller ligga på avstånd från varandra.) som du vill räkna ut delsummor för har en rubrik på den första raden, innehåller liknande data i varje kolumn, samt att det inte finns några tomma rader eller kolumner i cellområdet.
 2. Markera en cell i cellområdet.
 3. Gör något av följande:

VisaInfoga en nivå med delsummor

Du kan infoga en nivå med delsummor för en grupp med data som du ser i följande exempel.

Exempel på automatiska delsummor

Bildtext 1 Vid varje förändring i kolumnen Sport …
Bildtext 2 … beräknas delsumman för kolumnen Försäljning.
 1. Om du vill sortera kolumnen som innehåller de data du vill gruppera efter markerar du kolumnen och klickar sedan, på fliken Data i gruppen Sortera och filtrera, på Sortera från A till Ö eller på Sortera från Ö till A.
 2. Klicka på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

Bild av menyfliksområdet i Outlook

Dialogrutan Delsumma öppnas.

 1. Klicka på den kolumn som du vill beräkna delsummor för i rutan Vid varje förändring i. I exemplet ovan skulle du klicka på kolumnen Sport.
 2. Klicka på den summeringsfunktion som du vill använda för att beräkna delsummorna i rutan Använd funktion. I exemplet ovan skulle du klicka på Summa.
 3. Markera kryssrutan för varje kolumn som innehåller värden som du vill beräkna delsummor för i rutan Lägg till delsumma för. I exemplet ovan skulle du klicka på Försäljning.
 4. Om du vill infoga en automatisk sidbrytning efter varje delsumma markerar du kryssrutan Sidbrytning mellan grupper.
 5. Om du vill lägga till en sammanfattningsrad över detaljraderna avmarkerar du kryssrutan Sammanfattning under poster. Om du vill lägga till en sammanfattningsrad under detaljraderna markerar du kryssrutan Sammanfattning under poster. I exemplet ovan skulle du avmarkera kryssrutan.
 6. Du kan använda kommandot Delsummor igen genom att upprepa steg ett till och med sju om du vill lägga till fler delsummor med andra summeringsfunktioner. Du undviker att befintliga delsummor skrivs över genom att avmarkera kryssrutan Ersätt aktuella delsummor.

VisaInfoga kapslade nivåer med delsummor

Du kan infoga delsummor för inre, kapslade grupper inuti tillhörande yttre grupper som du ser i följande exempel.

Exempel på yttre och kapslade delsummor

Bildtext 1 Vid varje förändring i den yttre kolumnen Region …
Bildtext 2 … beräknas delsumman för Försäljning för regionen och vid varje förändring i den inre kolumnen Sport.
 1. Om du vill sortera kolumnen som innehåller de data du vill gruppera efter markerar du kolumnen och klickar sedan, på fliken Data i gruppen Sortera och filtrera, på Sortera från A till Ö eller på Sortera från Ö till A.
 2. Infoga de yttre delsummorna.

VisaHur man infogar de yttre delsummorna

 1. Klicka på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

Bild av menyfliksområdet i Outlook

Dialogrutan Delsumma öppnas.

 1. Klicka på kolumnen för de yttre delsummorna i rutan Vid varje förändring i. I exemplet ovan skulle du klicka på kolumnen Region.
 2. Klicka på den summeringsfunktion som du vill använda för att beräkna delsummorna i rutan Använd funktion. I exemplet ovan skulle du klicka på Summa.
 3. Markera kryssrutan för varje kolumn som innehåller värden som du vill beräkna delsummor för i rutan Lägg till delsumma för. I exemplet ovan klickar du på kolumnen Försäljning.
 4. Om du vill infoga en automatisk sidbrytning efter varje delsumma markerar du kryssrutan Sidbrytning mellan grupper.
 5. Om du vill lägga till en sammanfattningsrad över detaljraderna avmarkerar du kryssrutan Sammanfattning under poster. Om du vill lägga till en sammanfattningsrad under detaljraderna markerar du kryssrutan Sammanfattning under poster. I exemplet ovan skulle du avmarkera kryssrutan.
 6. Du kan använda kommandot Delsummor igen genom att upprepa steg ett till och med sex om du vill lägga till fler delsummor med andra summeringsfunktioner. Du undviker att befintliga delsummor skrivs över genom att avmarkera kryssrutan Ersätt aktuella delsummor.
 1. Infoga de kapslade delsummorna.

VisaHur man infogar de kapslade delsummorna

 1. Klicka på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

Bild av menyfliksområdet i Outlook

Dialogrutan Delsumma öppnas.

 1. Klicka på kolumnen för de kapslade delsummorna i rutan Vid varje förändring i. I exemplet ovan skulle du klicka på kolumnen Sport.
 2. Klicka på den summeringsfunktion som du vill använda för att beräkna delsummorna i rutan Använd funktion. I exemplet ovan skulle du klicka på Summa.

Välj de alternativ som du vill använda.

 1. Avmarkera kryssrutan Ersätt aktuella delsummor.
 1. Upprepa de tidigare stegen om det finns fler kapslade delsummor. Börja med delsummorna längst ut och fortsätt inåt.

Tips!    Om du bara vill visa en sammanfattning av del- och totalsummorna klickar du på dispositionssymbolerna ett två tre bredvid radnumren. Använd symbolerna plus och minus för att visa eller dölja detaljraderna för enskilda delsummor.

Överst på sidan Överst på sidan

Ta bort delsummor

 1. Markera en cell i området som innehåller delsummor.
 2. Klicka på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

Bild av menyfliksområdet i Outlook

 1. Klicka på Ta bort alla i dialogrutan Delsumma.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2010