Sida 8 av 14FÖREGNÄSTA

Pivottabell I: Vad är det som är så speciellt med pivottabellrapporter?

Layoutområdet för en pivottabellrapport och fältlistan för pivottabellen

Bildtext 1 Fältlista för pivottabell som du drar elementen från.
Bildtext 2 Layoutmråde för pivottabellen som du drar elementen till.

Det tar guiden mindre än en sekund att förbereda ett nytt kalkylblad med allt som behövs för att skapa en pivottabellvy för dina data: Fältlista för pivottabell som du drar element från, layoutområdet som du drar element till och verktygsfältet Pivottabell.

I övningssessionen i slutet av lektionen lär du dig hur allt detta fungerar i praktiken. Det tar dig bara några sekunder mer att skapa pivottabellvyn än vad guiden behöver på sig för att förbereda området i kalkylbladet.

Sida 8 av 14FÖREGNÄSTA