Funktionen KLOCKSLAG

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen (funktion: En färdigskriven formel som använder ett eller flera värden, utför en åtgärd och sedan returnerar ett eller flera värden. Du kan använda funktioner för att förenkla och förkorta formler i ett kalkylblad, speciellt de som genomför långa eller komplexa beräkningar.)KLOCKSLAG i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett decimaltal för en angiven tid. Om cellens format var Allmänt innan funktionen angavs formateras resultatet som ett datum.

Det decimaltal som returneras kan ligga i intervallet från 0 (noll) till 0,99988426, vilket representerar tider från 0:00:00 till 23:59:59.

Syntax

TIME(hour, minute, second)

Syntaxen för funktionen KLOCKSLAG har följande argument (argument: Ett värde som tillhandahåller information för en åtgärd, händelse, metod, egenskap, funktion eller procedur.):

  • Timme     Obligatoriskt. Detta är ett tal från 0 (noll) till 32767 som anger timmen. Värden större än 23 kommer att delas med 24, och resterande värde används som timvärde. Till exempel är KLOCKSLAG(27;0;0) = KLOCKSLAG(3;0;0) = 0,125 eller 03:00:00.
  • Minut     Obligatoriskt. Detta är ett tal från 0 till 32767 som anger minuten. Värden större än 59 kommer att konverteras till timmar och minuter. Till exempel är KLOCKSLAG(0;750;0) = KLOCKSLAG(12;30;0) = 0,520833 eller 12:30:00.
  • Sekund     Obligatoriskt. Detta är ett tal från 0 till 32767 som anger sekunden. Värden större än 59 kommer att konverteras till timmar, minuter och sekunder. Till exempel är KLOCKSLAG(0;0;2000) = KLOCKSLAG(0;33;22) = 0,023148 eller 00:33:20.

Kommentar

Tidsvärden är en del av ett datumvärde och motsvaras av ett decimaltal (12:00 motsvaras t.ex. av 0,5 eftersom halva dygnet har gått kl. 12:00).

Exempel

Använd den inbäddade arbetsboken som visas här om du vill arbeta med exempel på den här funktionen. Du kan granska och ändra befintliga formler, skriva egna formler och läsa mer information om hur funktionen fungerar.

EWA1

Om du vill arbeta mer djupgående i den här arbetsboken kan du ladda ned den till datorn och öppna den i Excel. Mer information finns i artikeln Hämta en inbäddad arbetsbok från OneDrive och öppna den på din dator.

 
 
Gäller:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online för företagsanvändare och små företag, SharePoint Online för stora företag