Förhandsgranska kalkylbladssidorna före utskrift

  1. Klicka på det kalkylblad eller markera de kalkylblad som du vill förhandsgranska.

VisaSå här markerar du kalkylblad

Så här markerar du Gör så här
Ett enstaka blad

Klicka på bladfliken.

Fliken Aktivt blad

Om du inte ser den flik som du vill ha, klickar du på flikrullningsknapparna så att fliken visas, och klickar sedan på fliken.

Flikrullningsknappar

Två eller fler angränsande blad Klicka på fliken för det första bladet. Håll sedan ned SKIFT medan du klickar på fliken för det sista bladet du vill välja.
Två eller fler diskontinuerliga blad Klicka på fliken för det första bladet. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på flikarna till de andra bladen du vill välja.
Alla blad i en arbetsbok Högerklicka på en bladflik och klicka sedan på Markera alla bladsnabbmenyn (snabbmeny: En meny som innehåller en lista över kommandon som berör ett visst objekt. Om du vill visa en snabbmeny högerklickar du på ett objekt eller trycker på SKIFT+F10.).

Tips!    När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten längst upp på kalkylbladet. Om du vill ta bort ett markering av flera kalkylblad i en arbetsbok kan du klicka på valfritt omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat blad är synligt högerklickar du på fliken på ett markerat blad och klickar därefter på Dela upp blad på snabbmenyn.


  1. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

Kortkommando  Du kan också trycka på CTRL+F2.

Obs!    Om du inte har konfigurerat datorn för utskrift på en färgskrivare visas förhandsgranskningsfönstret alltid i svartvitt även om ditt kalkylblad innehåller färg.

  1. Om du vill förhandsgranska nästa eller föregående sida klickar du på Nästa sida eller Föregående sida nederst i fönstret Förhandsgranskning.

Obs!    Nästa sida och Föregående sida är endast tillgängligt när du markerar mer än ett kalkylblad eller när ett kalkylblad innehåller mer än en sida med data. Du kan visa flera kalkylblad genom att klicka på Hela arbetsboken under Inställningar.

  1. Klicka på någon annan flik ovanför förhandsgranskningsfönstret om du vill avsluta förhandsgranskningen och återgå till arbetsboken.
  2. Om du vill visa sidmarginalerna klickar du på knappen Visa marginaler längst ned i fönstret Förhandsgranskning.

Om du vill ändra marginalerna kan du dra dem till önskad höjd och bredd. Du kan också ändra kolumnbredd genom att dra i handtagen högst upp eller längst ned på förhandsgranskningssidan.

 Tips!   Om du vill göra ändringar i utskriftsformatet, t.ex. ändra sidorientering och sidstorlek, markerar du det aktuella alternativet under Inställningar.

 
 
Gäller:
Excel 2010