Flytta eller kopiera celler

Flytta eller kopiera cellers

VisaFlytta eller kopiera celler

 1. Markera de celler du vill flytta eller kopiera.

VisaHur gör jag?

Om du vill markera Gör du så här
Text i en cell

Om direkt cellredigering är aktiverad markerar du cellen, dubbelklickar i den och markerar sedan texten i cellen.

Om direkt cellredigering är inaktiverad markerar du cellen och markerar sedan texten i formelfältet.

Formelfält

En enstaka cell Klicka på cellen eller använd piltangenterna när du vill flytta till cellen.
Ett cellområde (intervall: Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område kan gränsa till varandra eller ligga på avstånd från varandra.) Klicka på den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen.
Ett stort cellområde Klicka på den första cellen i området, håll ned SKIFT och klicka på den sista cellen i området. Du kan bläddra för att visa den sista cellen.
Alla celler i ett kalkylblad

Klicka på knappen Markera allt.

Knappen Markera allt.

Icke angränsande celler eller cellområden Markera den första cellen eller det första cellområdet, håll ned CTRL och markera de andra cellerna eller cellområdena.
En hel rad eller kolumn

Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

Kalkylblad med radrubriker

Angränsande rader eller kolumner Du kan dra tvärs över rad- eller kolumnrubrikerna, eller så kan du markera den första raden eller kolumnen, hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.
Icke angränsande rader eller kolumner Markera den första raden eller kolumnen, håll ned CTRL och markera de andra raderna eller kolumnerna.
Fler eller färre celler än i den aktiva markeringen Håll ned SKIFT och klicka på den sista cellen som du vill inkludera i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan den aktiva cellen (aktiv cell: Den markerade cell som data infogas i när du börjar att skriva. Endast en cell i taget kan vara aktiv. Den aktiva cellen omges av en tjockare kantlinje.) och den cell du klickar på utgör den nya markeringen.
Avbryta markeringar Klicka i valfri cell i kalkylbladet.
 1. Gör något av följande:

Flytta celler       Klicka på Klipp ut bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Standard och markera sedan den övre vänstra cellen i inklistringsområdet (inklistringsområde: Målområdet för data som har klippts ut eller kopierats till Office Urklipp.).

Kopiera celler   Klicka på Kopiera bild av knapp och markera den övre vänstra cellen i inklistringsområdet.

Flytta eller kopiera en markering till ett annat kalkylblad   Klicka på Klipp ut bild av knapp eller Kopierabild av knapp, klicka på den nya kalkylbladsfliken och markera den övre vänstra cellen i inklistringsområdet.

Flytta eller kopiera celler till en annan arbetsbok       Klicka på Klipp ut bild av knapp eller Kopierabild av knapp, byt till en annan arbetsbok och markera den övre vänstra cellen i inklistringsområdet.

 1. Klicka på pilen intill Klistra in bild av knapp och välj ett alternativ i listan.

 Obs!   Data ersätts i inklistringsområdet när du flyttar celler.

VisaInfoga flyttade eller kopierade data i nya kalkylbladsceller

 1. Markera de celler som innehåller de data som du vill flytta eller kopiera.
 2. Om du vill flytta eller kopiera markeringen klickar du på Klipp ut bild av knapp eller Kopiera bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Standard.
 3. Markera den översta cellen till vänster i inklistringsområdet (inklistringsområde: Målområdet för data som har klippts ut eller kopierats till Office Urklipp.).
 4. Klicka på Urklippta celler eller Kopierade cellerInfoga-menyn.
 5. Om du flyttar eller kopierar ett område (intervall: Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område kan gränsa till varandra eller ligga på avstånd från varandra.) av celler och inte en rad eller kolumn i dialogrutan Infoga urklipp klickar du så att du byter till omgivande celler.

VisaKopiera endast synliga celler

I vissa celler där rader eller kolumner inte visas i kalkylbladet kan du välja att kopiera alla celler eller bara synliga celler. Du kan t ex välja att kopiera bara synliga sammanfattningsdata i ett disponerat (disposition: Kalkylbladsdata där rader eller kolumner med detaljdata är grupperade så att du kan skapa sammanfattningsrapporter. Dispositionen kan sammanfatta ett helt kalkylblad eller en del av kalkylbladet.) kalkylblad.

 1. Markera de celler du vill kopiera.
 2. Klicka på Gå tillRedigera-menyn
 3. Klicka på Special.
 4. Klicka på Enbart synliga celler och klicka på OK.
 5. Klicka på Kopiera bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Standard.
 6. Markera den översta cellen till vänster i inklistringsområdet (inklistringsområde: Målområdet för data som har klippts ut eller kopierats till Office Urklipp.).
 7. Klicka på Klistra in bild av knapp.

 Obs! 

Flytta och kopiera celldata

VisaFlytta eller kopiera cellinnehåll

 1. Dubbelklicka på cellen som innehåller de data som du vill flytta eller kopiera.
 2. Markera de tecken du vill flytta eller kopiera i cellen.
 3. Om du vill flytta eller kopiera markeringen klickar du på Klipp ut bild av knapp eller Kopiera bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Standard.
 4. Klicka i cellen där du vill klistra in tecknen eller dubbelklicka i en annan cell för att flytta eller kopiera data.
 5. Klicka på Klistra in bild av knapp.
 6. Tryck på RETUR.

Obs! När du dubbelklickar på en cell eller trycker på F2 för att redigera en cell, arbetar piltangenterna endast inuti den cellen. Om du vill använda piltangenterna för att flytta till en annan cell trycker du först på RETUR för att avsluta redigeringen av aktiv cell.

VisaKopiera cellvärden

Med dessa steg kan du konvertera formler i cellen till beräkningsvärden varvid befintlig formatering inte skrivs över.

 1. Markera de celler du vill kopiera.
 2. Klicka på Kopiera bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Standard.
 3. Markera den översta cellen till vänster i inklistringsområdet (inklistringsområde: Målområdet för data som har klippts ut eller kopierats till Office Urklipp.).
 4. Klicka på pilen till höger om Klistra in bild av knapp och klicka sedan på Värden.

VisaKopiera cellformat

Med dessa steg kan bara cellformatering, t ex teckensnittsfärg eller fyllningsfärg, och inte cellinnehållet kopieras.

 1. Markera de celler du vill kopiera.
 2. Klicka på Kopiera bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Standard.
 3. Markera den översta cellen till vänster i inklistringsområdet (inklistringsområde: Målområdet för data som har klippts ut eller kopierats till Office Urklipp.).
 4. Klicka på pilen till höger om Klistra in bild av knapp och klicka sedan på Special.
 5. Klicka på Format.

VisaKopiera formler

 1. Markera cellen med fomeln.
 2. Klicka på Kopiera bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Standard.
 3. Markera den cell som du vill klistra in formeln i.
 4. Klicka på pilen till höger om Klistra in bild av knapp och klicka sedan på Formler.

 Obs!    Om du vill inaktivera den flyttbara kantlinjen (aktiv markering: En streckad, rörlig kantlinje som visas runt ett kalkylbladsområde som har klippts ut eller kopierats. Om du vill ta bort en aktiv markering trycker du på ESC.) när du är klar trycker du på ESC.

 
 
Gäller:
Excel 2003