Dölja cellstödlinjer

  1. Markera de blad som har stödlinjer som du vill dölja.

VisaHur gör jag?

När du anger eller ändrar data påverkar ändringarna alla markerade blad. Dessa ändringar kan ersätta data i det aktiva bladet och i andra markerade blad.

Om du vill markera Gör du så här
Ett enstaka blad

Klicka på bladfliken.

Bladflikar, Blad2 är markerat

Om du inte kan se fliken använder du flikrullningsknapparna och klickar sedan på fliken.

Flikrullningsknappar

Två eller flera angränsande blad Klicka på det första bladets flik, håll ned SKIFT och klicka på det sista bladets flik.
Två eller flera icke angränsande blad Klicka på det första bladets flik, håll ned CTRL och klicka på de andra bladens flikar.
Alla blad i en arbetsbok Högerklicka på en bladflik och klicka sedan på Markera alla bladsnabbmenyn (snabbmeny: En meny som innehåller en lista över kommandon som berör ett visst objekt. Om du vill visa en snabbmeny högerklickar du på ett objekt eller trycker på SKIFT+F10.).

 Obs!   Om bladflikarna är färgkodade stryks bladfliksnamnet under med en användardefinierad färg när den markeras. Om fliken visas med en bakgrundsfärg är bladet inte markerat.

VisaAvbryta en markering av flera blad

Om du vill avbryta en markering av flera blad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat blad.

Om inget omarkerat blad visas högerklickar du på fliken för ett markerat blad. Klicka sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka på fliken Visning.
  2. Avmarkera kryssrutan Stödlinjer under Fönsteralternativ.
 
 
Gäller:
Excel 2003