Demo: Beräkningar med enkla formler

Kalkylblad med formel Spela upp demo Demoknapp

(Det kan ta en stund innan demon har lästs in.)

I Excel 2007 kan du använda enkla formler till att addera, subtrahera, multiplicera och dividera. Du kan bland annat använda den fördefinierade formel som kallas SUMMA-funktionen till att hitta totalsummor, till exempel dina sammanlagda utgifter en viss månad. Excel uppdaterar resultaten om siffrorna ändras senare. Titta på demon så får du se hur Excel kan göra beräkningar åt dig.

Så här gör du (textversion):

Utbildning online:


Användarstöd Är det problem när du tittar på videon? Testa våra felsökningstips.

 
 
Gäller:
Excel 2007