Dela Excel-filer med hjälp av Excel Viewer 2003

Gäller:
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Excel 97, 2000 och 2002

Microsoft Office Excel Viewer 2003 är lösningen för dig om

  • du vill visa eller skriva ut en Excel-arbetsbok men har inte Excel
  • du vill distribuera en Excel-arbetsbok och förvissa dig om att användare som inte har Excel kan visa arbetsboken.

Excel Viewer är ett gratisprogram som kan användas för att öppna, visa och skriva ut Excel-baserade arbetsböcker. Hämta och installera Excel Viewer 2003 från Microsoft Office Online.

 Obs!   Excel Viewer 2003 ersätter Excel Viewer 97 och tidigare versioner av visningsprogrammet Excel Viewer.

Det här kan du göra med Excel Viewer

Om du inte har Excel installerat på datorn kan du använda Excel Viewer för att:

Om du vill ha mer information om hur du använder Excel Viewer när du har installerat och startat programmet klickar du på kommandot Direkthjälp om Excel ViewerHjälp-menyn (kommandot är tillgängligt när du är ansluten till Internet).

 Tips!   Om du planerar att arbeta offline kan du klicka på Hjälp om Microsoft Office Excel Viewer 2003 i avsnittet Se även i den här artikeln. Klicka sedan på Visa alla i hörnet längst upp till höger i hjälpavsnittet och skriv ut informationen.

Distribuera Excel Viewer till andra

När du skickar en arbetsbok till användare som inte har Excel kan du inkludera en hänvisning till Excel Viewer 2003 på sidan för hämtningsbara filer för Office.

Du kan också distribuera Excel Viewer 2003 med Excel-arbetsböckerna. Om du vill ha mer information om distributionen av Excel Viewer 2003 klickar du på LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT under Se även i den här artikeln.

 
 
Gäller:
Excel 2003