Sida 1 av 12FÖREGNÄSTA

Beräkna tid med hjälp av formler

Beräkna tider med hjälp av formler i Excel
Lär dig hur du beräknar tider med hjälp av formler i Microsoft® Excel.

Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • Två lektioner som du gör i din egen takt och två praktiska övningar.
  • Ett kort test i slutet av varje lektion. Test betygsätts inte.
  • En snabbreferens som du tar med dig efter att du har slutfört kursen.

Mål

När du har genomfört den här kursen kan du använda formler när du vill:

  • Beräkna antalet arbetstimmar under en dag eller en vecka.
  • Konvertera ett tal från en enhet till en annan, exempelvis omvandla ett år till minuter.

Du bör först gå igenom kursen Använda en bättre kalkylatoreller redan vara förtrogen med formler, funktioner, cellreferenser och funktionsargument i Excel.


Hur många timmar har du arbetat under den här veckan? Hur många blir det om du tar bort lunchrasterna? I den här kursen får du lära dig att använda formler för att fylla i ett tidkort i Excel. För skojs skull ska du också ta reda på hur många minuter du har levt genom att med hjälp av Excel konvertera tiden från år till minuter.

Om du vill veta mer om den här kursen kan du läsa kursöversikten på den här sidan eller titta i innehållsförteckningen till vänster.

Starta den första lektionen genom att klicka på Nästa.

Sida 1 av 12FÖREGNÄSTA