Sida 9 av 14FÖREGNÄSTA

Ta reda på datum med hjälp av formler

Använda funktionen ARBETSDAGAR

Bildtext 1 Formel i kalkylbladet
Bildtext 2 Resultat
Bildtext 3 Formel i formelfältet

Anta att du måste ta reda på ett datum, exempelvis ett förfallodatum för en faktura eller ett slutdatum för ett projekt, som infaller ett antal arbetsdagar (måndag till fredag) före eller efter ett visst datum. Du använder då funktionen ARBETSDAGAR.

Anta att du måste ta reda på slutdatumet för ett projekt som påbörjas 2004-12-31 och som maximalt får ta 80 arbetsdagar i anspråk. Ange först dessa båda värden i cellerna A2 och A3, på det sätt som visas i bilden. Ange därefter datum för särskilda helgdagar som kan påverka beräkningen. Ange varje helgdag i en egen cell. Skriv sedan följande formel i en tom cell:

=ARBETSDAGAR(A2;A3;A4:A6)

Projektet måste slutföras senast 2005-04-26. Maxtiden 80 dagar (cell A3) adderas till 2004-12-31 (cell A2), helger undantas automatiskt liksom de särskilda helgdagar under perioden som du har angett i argumentet A4:A6 (kolontecknet anger att detta är ett cellområde). Ett semikolon särskiljer de olika argumenten. Parenteserna särskiljer argumenten från funktionen.

Sida 9 av 14FÖREGNÄSTA