Sida 10 av 15FÖREGNÄSTA

Ordna dina ClipArt-bilder och andra media

Åtgärdsfönstret ClipArt

Det är enkelt att söka efter klipp i åtgärdsfönstret ClipArt.
Bildtext 1 Skriv ett ord med anknytning till det klipp som du letar efter i rutan Sök efter.
Bildtext 2 Välj vilka samlingar som ska genomsökas i rutan Sök i.
Bildtext 3 Ange om du vill visa ClipArt-bilder, foton, animeringar, ljud eller alla medietyper i rutan Resultaten ska vara.
Bildtext 4 Ljudklipp representeras av den här ikonen.
Bildtext 5 Animeringar representeras av en liten stjärna.
Bildtext 6 Klipp som är tillgängliga på webbplatsen ClipArt och media representeras av en liten jordglob.

När du arbetar i ett Office-program använder du Clip Organizer via åtgärdsfönstret ClipArt. Samlingarna i åtgärdsfönstret är de du ser i Clip Organizer och alla sökningar du gör i åtgärdsfönstret ger samma resultat som när du söker från Clip Organizer.

Resultaten i åtgärdsfönstret kan visas med små ikoner som anger vilken typ av klipp det rör sig om (till exempel animering eller ljud).

Det kan vara bra att se eller höra en förhandsgranskning av ett ljud- eller ett videoklipp innan du infogar det i dokumentet. Du kan göra det från åtgärdsfönstret. Högerklicka bara på klippet och klicka på Förhandsgranskning/Egenskaper (du får prova på detta i övningssessionen).

Obs!    Förhandsgranskningsfunktionen är även tillgänglig i Clip Organizer.

Om du vill infoga ett klipp i dokumentet klickar du bara på klippet.

Sida 10 av 15FÖREGNÄSTA