Använda olika språk för din skoldator

Franziska sitter på en ryskalektion i sin skola i Tyskland. Hennes huvuddator är en bärbar dator med tysk tangentbordslayout och den tyska versionen av Microsoft Office 2010 där hon har installerat det ryska språkpaketet. Hon skriver oftast sina dokument på tyska men behöver ibland skriva material på ryska och då använda en rysk tangentbordslayout.

Franziska vill lägga till det ryska tangentbordsspråket på sin dator och kunna växla mellan rysk och tysk tangentbordslayout med Språkfältet och via kortkommandon. Hon vill också kunna ange vilket språk som ska användas för språkkontroll i olika textavsnitt och hur man använder stavnings- och grammatikkontrollen.

Har du liknande behov som Franziska?

Beroende av vad du vill göra och vilka språk du vill använda kan du konfigurera din dator att fungera med flera språk, till och med i enskilda dokument. Du kan också översätta dokument och söka efter referensinformation i dokument som är skrivna med olika språk.

Steg 1: Lägga till ett tangentbordsspråk

Innan du kan ändra språket för ditt tangentbord måste du lägga till det eller de språk som du vill använda. Det här gör du i Windows men det kräver också några justeringar i dina Office-program för att de ska fungera med olika språk.

VisaI Windows 8

 1. Öppna Kontrollpanelen genom att söka efter den bland apparna i fältet med snabbknappar.
 2. I Kontrollpanelen, under Klocka, språk och nationella inställningar, klickar du på Byt inmatningsmetod.
 3. Klicka på Lägg till ett språk.
 4. Ändra inställningarna som du vill.


VisaI Windows 7

 1. Klicka på Start och Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra indatametoder under Nationella inställningar och språkinställningar under Klocka, språk och nationella inställningar.
 3. Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.
 4. Klicka på det språk du vill använda som standardspråk i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk under Standardinmatningsspråk. Gå sedan till Ändra tangentbordsspråk med språkfältet.

Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

Om det språk du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 8.

 1. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.
 2. Expandera det språk som du vill använda som standardinmatningsspråk och expandera Tangentbordslayout.
 3. Markera rutan för det tangentbord eller den IME (Input Method Editor) (IME: Ett program som matar in östasiatisk text (traditionell och förenklad kinesiska, japanska och koreanska) i program genom att konvertera tangenttryckningar till komplicerade östasiatiska tecken. IME hanteras som en alternativ typ av tangentbordslayout.) som du vill använda, och klicka sedan på OK. Språket läggs till i listan Standardinmatningsspråk.

Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska tangentbordslayouten.

Lägga till dialogrutan Inmatningsspråk med ryskt tangentbord

 1. Klicka på det språk du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk.

VisaIn Windows Vista (endast för Office 2010)

 1. Klicka på Start > Kontrollpanelen.
 2. Under Klocka, språk och nationella inställningar klickar du på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter.

 Anteckning    I klassisk vy dubbelklickar du på Nationella inställningar och språkinställningar och klickar sedan på fliken Tangentbord och språk.

 1. Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.
 2. Klicka på det språk du vill använda som standardspråk i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk under Standardinmatningsspråk. Gå sedan till Ändra tangentbordsspråk med språkfältet.

Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

Om det språk du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 8.

 1. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.
 2. Expandera det språk som du vill använda som standardinmatningsspråk och expandera Tangentbordslayout.
 3. Markera rutan för det tangentbord eller den IME (Input Method Editor) (IME: Ett program som matar in östasiatisk text (traditionell och förenklad kinesiska, japanska och koreanska) i program genom att konvertera tangenttryckningar till komplicerade östasiatiska tecken. IME hanteras som en alternativ typ av tangentbordslayout.) som du vill använda, och klicka sedan på OK. Språket läggs till i listan Standardinmatningsspråk.

Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska tangentbordslayouten.

Lägg till dialogrutan Inmatningsspråk med ryskt tangentbord

 1. Klicka på det språk du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk. Gå sedan till Ändra tangentbordsspråk med Språkfältet.

VisaIn Windows XP (endast för Office 2010)

 Viktigt    Om du vill aktivera tangentbord för språk som kinesiska, japanska och koreanska måste du först installera språkfilerna för östasiatiska språk. För att språk som läses från höger till vänster eller som kräver att kontextformer ska visas måste du installera filerna för komplicerade skriftspråk. Information om hur du installerar språkfilerna för östasiatiska språk och komplicerade skriftspråk finns i avsnittet Funktioner för höger-till-vänster-språk.

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella inställningar och sedan på Nationella inställningar och språkinställningar.

 Anteckning    Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i klassiskt läge.

 1. Klicka på fliken Språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar och sedan på Information under Texttjänster och inmatningsspråk
 2. Klicka på det språk du vill använda som standardspråk i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk under Standardinmatningsspråk. Gå sedan till Ändra tangentbordsspråk med språkfältet.

Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

Om det språk som du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 7.

 Viktigt    Det standardspråk du väljer används i alla program som använder den här inställningen, även program från andra företag.

 1. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.
 2. Klicka på önskat språk i listan Inmatningsspråk i dialogrutan Lägg till inmatningsspråk och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på det språk du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk.

Överst på sidan Överst på sidan

Steg 2: Ändra språk medan du arbetar

När du har lagt till ett tangentbordsspråk kan du använda följande verktyg för att skriva text på ett annat språk:

VisaÄndra tangentbordsspråk med Språkfältet

När du har lagt till önskade språk och aktiverat Språkfältet så att det visas på skrivbordet eller i Aktivitetsfältet kan du byta språk genom att klicka på Språkfältet och sedan välja önskat tangentbordsspråk.

Om inte Språkfältet visas på skrivbordet eller i Aktivitetsfältet följer du anvisningarna nedan:

Om du konfigurerar mer än en tangentbordslayout för ett visst språk, t.ex. japanska, kan du växla mellan layouterna genom att klicka på symbolen för tangentbordslayout i Språkfältet Exempel på tangentbordsikoner i Språkfältet och sedan klicka på den tangentbordslayout som du vill använda. Namnet på symbolen ändras för att visa den aktiva tangentbordslayouten.

VisaVisa Språkfältet i Windows 7

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Under Klocka, språk och nationella inställningar klickar du på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter.
 3. Klicka på Byt tangentbord i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar på fliken Tangentbord och språk.
 4. I dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk klickar du på fliken Språkfältet och väljer Dockat i Aktivitetsfältet. Språkfältet visas då med det aktuella tangentbordsspråket i Aktivitetsfältet.

Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

När du har valt ett tangentbordsspråk visas DE som inmatningsspråk i Aktivitetsfältet i stället för det lokala språket. Om du vill ändra språk klickar du på Språkfältet i Aktivitetsfältet och väljer önskat språk.


VisaVisa språkfältet i Windows Vista (kategorivy) (endast för Office 2010)

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Under Klocka, språk och nationella inställningar klickar du på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter.

 Anteckning    Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i klassiskt läge.

 1. Klicka på Byt tangentbord i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar på fliken Tangentbord och språk.
 2. I dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk klickar du på fliken Språkfältet och väljer Dockat i Aktivitetsfältet. Språkfältet visas då med det aktuella tangentbordsspråket i Aktivitetsfältet.

Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

När du har valt ett tangentbordsspråk visas DE som inmatningsspråk i Aktivitetsfältet i stället för det lokala språket. Om du vill ändra språk klickar du på Språkfältet i Aktivitetsfältet och väljer önskat språk.


VisaVisa Språkfältet i Windows XP (Kategoriläge) (endast för Office 2010)

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och sedan på Datum, tid, språk och nationella inställningar.

 Anteckning    Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i klassiskt läge.

 1. Klicka på Lägg till ytterligare språk under Välj en aktivitet i dialogrutan Datum, tid, språk och nationella inställningar.
 2. Klicka på Information på fliken Språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.
 3. Klicka på Språkfältet i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.
 4. I dialogrutan Inställningar för Språkfältet kontrollerar du att Visa ytterligare Språkfältsikoner i Aktivitetsfältet är markerat. Språkfältet visas i Aktivitetsfältet.

Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk


VisaSkriva tecken med ASCII- eller Unicode-teckenkoder

Med teckenkoder kan du skriva koden för det tecken du vill använda, t.ex. skrivs ett ñ-tecken om du skriver ALT+164.

Mer information och listor med specialtecken samt hur du använder dem finns i avsnitten Infoga ¢, £, ¥, ® och andra tecken som inte finns på tangentbordet och Infoga specialtecken.


VisaSkriva tecken med teckenuppsättningen

I teckenuppsättningen väljer du ett teckensnitt och klickar sedan på tecknet som du vill infoga.

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och klicka sedan på Teckenuppsättning.
 2. Välj ett teckensnitt och klicka sedan på önskat tecken.

VisaSkriva tecken med tangentbordet på inmatningspanelen (OSK)

När du har angett ett inmatningsspråk kan du skriva utan att använda tangentbordet genom att i stället använda tangentbordet på inmatningspanelen (OSK).

 1. Klicka på Start, Kör och skriv sedan osk i textrutan.
 2. Skriv text, accenter och specialtecken genom att klicka på skärmtangenterna.

Tangentbordet på inmatningspanelen


VisaVäxla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text

 Anteckning    Den här funktionen är endast tillgänglig i följande Office-program: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher och Word.

Med alternativet Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text kan du använda språkspecifika tangentbordslayouter när du skriver på olika språk. När det här alternativet aktiveras anpassas den aktiva tangentbordslayouten automatiskt så att den överensstämmer med språket för texten där markören är. Om du till exempel har en fil med stycken skrivna både på engelska och spanska och flyttar markören från ett stycke på engelska till ett stycke på spanska, så ändras tangentbordslayouten från att vara på engelska till att vara på spanska. Resultatet blir detsamma som om du manuellt skulle ändra tangentbordslayouten från engelska till spanska med hjälp av Språkfältet. Mer information om den här funktionen finns i avsnittet Aktivera automatiska språkalternativ.


Överst på sidan Överst på sidan

Steg 3: Använda stavningsverktyg för olika språk

Följande anvisningar gäller för Microsoft Word. Anvisningar för hur du anger språket för språkkontroll och kontrollerar stavningen i andra Office-program finns i avsnittet Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.

 Viktigt    Innan du kan använda språkverktygen för något annat språk måste du lägga till språket i listan Aktiverade redigeringsspråk. Du måste eventuellt också installera och konfigurera ytterligare språkpaket eller LIP-språkpaket, beroende på vilka språkverktyg du vill använda.

VisaAnge språket för hela dokumentet

Så här anger du ordlistans språk för texten och kontrollerar stavningen i dokumentet:

 1. Markera den text du vill kontrollera.
 2. Klicka på Granska > Språk > Ange språk för språkkontroll.
 3. Kontrollera att rätt språk används för texten i dialogrutan Språk. Om det inte är rätt språk väljer du rätt språk.

Om ikonen Stavning och grammatik Knappbild visas framför språket betyder det att det finns verktyg för språkkontroll, till exempel stavningskontroll, installerade för det språket. Om inte ikonen Stavning och grammatik visas före språket är inte ordlistan för det aktuella språket tillgänglig och det går då inte att kontrollera stavning och grammatik för språket.

 1. Följ steg 1 till 3 för varje del av texten som är på ett annat språk.

I dialogrutan Språk väljer du Identifiera språk automatiskt så att du inte behöver identifiera språket i delar av dokumentet som är på ett annat språk.


VisaAnge språket för ett avsnitt i dokumentet

Om du vill skapa ett dokument på ett språk och senare infoga text på något annat språk i samma dokument, t.ex. ett citat på ett annat språk, kan du skriva texten på det språket, markera texten och sedan identifiera den som ett annat språk. På så vis kan språkverktygen, som stavnings- och grammatikkontrollen, använda rätt språk för ordlistan när din text granskas.

Så här anger du språk för ordlistan för text i ett Microsoft Word-dokument och kontrollerar stavningen i dokumentet:

 1. Markera den text du vill kontrollera.
 2. Klicka på Granska > Språk > Ange språk för språkkontroll.
 3. Kontrollera att rätt språk används för texten i dialogrutan Språk. Om det inte är rätt språk väljer du rätt språk.

Om ikonen Stavning och grammatik Knappbild visas framför språket betyder det att det finns verktyg för språkkontroll, till exempel stavningskontroll, installerade för det språket. Om inte ikonen Stavning och grammatik visas före språket är inte ordlistan för det aktuella språket tillgänglig och det går då inte att kontrollera stavning och grammatik för språket.

 1. Följ steg 1 till 3 för varje del av texten som är på ett annat språk.

I dialogrutan Språk väljer du Identifiera språk automatiskt så att du inte behöver identifiera språket i delar av dokumentet som att dessa delar är på ett annat språk.


VisaKontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Om det finns tillgängligt används det angivna språket för ordlistan i stavningskontrollen för att kontrollera alla textdelar.

 • Klicka på Granska > Stavning och grammatik.

 Anteckning    I vissa situationer, till exempel om ett dokument innehåller flera språk eller om det är för lite text på något språk för att det ska gå att identifiera vilket språk det är, kan alternativet Identifiera språk automatiskt orsaka problem vid stavningskontroll. Om du får problem med stavnings- och grammatikkontrollen när du har flera språk i ett enskilt dokument kan du avmarkera den här rutan, välja ett annat språk och manuellt ange språket för det aktuella textavsnittet. Mer information om stavningskontroll på ett annat språk finns i Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk. Mer information om språkpaket och LIP-språkpaket finns i Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.Om du får problem med stavnings- och grammatikkontrollen för något språk kan du läsa om det i Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.


Överst på sidan Överst på sidan

Översätta eller söka efter referensinformation i text

Du kan översätta text som du tar emot och text som du vill skicka med verktygen för översättning och sökning efter referensinformation.

 Anteckning    Funktionen Översätta finns bara tillgänglig för följande Office-program: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio och Word.

VisaSöka efter referensinformation i ett dokument

 1. Klicka på Granska > Stavning > Referensinformation.


 Anteckningar 

 • I ett Outlook-e-postmeddelande klickar du på Referensinformation på fliken Meddelande.
 • I Publisher klickar du på Hem och sedan på Referensinformation i gruppen Redigering.
 1. Långt ner i fönstret Referensinformation klickar du på Referensalternativ.
 2. Klicka på Uppdatera/ta bort i dialogrutan Referensalternativ.
 3. Välj den tjänstkategori du vill installera i dialogrutan Uppdatera eller ta bort tjänster, t.ex. Översättning (installerade ordlistor) och klicka sedan på Uppdatera, följ installationsanvisningarna och klicka på Stäng och sedan på OK.
 4. Välj det referensmaterial som du vill använda, till exempel Synonymer: Ryska, skriv det ord du vill veta mer om i textrutan Sök efter Sök efter och klicka sedan på Start Startknapp.

Mer information om referensverktyget finns i Var finns referensalternativen? och Översätta text på ett annat språk.


VisaÖversätta ett ord, en fras eller en mening

 1. Markera ordet, frasen eller meningen som ska översättas.
 2. Klicka på Granska > Översätt > Översätt markerad text.

 Anteckning   

 • I Publisher klickar du på Start > Översätt.
 • I ett e-postmeddelande i Outlook klickar du på Meddelande > Översätt.

 1. Klicka på nedpilen i textrutan Sök i fönstret Referensinformation och välj sedan Översättning. Sökning för textruta
 2. I området Översättning och i listrutan Från väljer du det ursprungliga språket, t.ex. tyska.
 3. I listrutan Till väljer du språket som ordet ska översättas till, t.ex. ryska. Textrutan Översättning
 4. Klicka på Start Startknapp.


VisaÖversätt ett helt dokument

Om du vill översätta ett helt dokument klickar du på Start Startknapp och följer anvisningarna.

Textrutan översättning

Mer information om hur du översätter ett ord, en fras eller ett helt dokument finns i avsnittet Översätta text på ett annat språk.


Överst på sidan Överst på sidan

Läs mer

Språkpaket och LIP-språkpaket    

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010